Chuyên đề
tạp chí, báo - Tài liệu
 
Chọn Chuyên đề:

Tìm thấy 24 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm.
Dạy và học bằng song ngữ - Phương pháp tốt nhất để nâng cao trình độ chuyên môn và ngoại ngữ của sinh viên hiện nay # Dual language instruction—the best way for the improvement of professional knowledge and foreign language competence
      Dạy và học bằng song ngữ - Phương pháp tốt nhất để nâng cao trình độ chuyên môn và ngoại ngữ của sinh viên hiện nay

Tác giả: Nguyễn Tấn Hùng
Nhà xuất bản: Đại học Đà Nẵng
Lượt tải về: 0
Lượt mua:
Dung lượng: 441.62 (Kb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Thành ngữ tiếng Anh và tiếng Việt: từ cách tiếp cận truyền thống đến cách tiếp cận tri nhận # English and Vietnamese idioms: From traditional to cognitive view
      Thành ngữ tiếng Anh và tiếng Việt: từ cách tiếp cận truyền thống đến cách tiếp cận tri nhận

Tác giả: Nguyễn Ngọc Vũ
Nhà xuất bản: Tạp chí Khoa học Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh
Lượt tải về: 0
Lượt mua:
Dung lượng: 232.25 (Kb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Nghiên cứu so sánh đối chiếu phép ẩn dụ ý niệm “Ý TƯỞNG LÀ THỨC ĂN” trong tiếng Anh và tiếng Việt # A contrastive analysis of the conceptual metaphor “ideas are food” in english and vietnamese
      Nghiên cứu so sánh đối chiếu phép ẩn dụ ý niệm “Ý TƯỞNG LÀ THỨC ĂN” trong tiếng Anh và tiếng Việt

Tác giả: Phạm Huỳnh phú Quý
Nhà xuất bản: Tạp chí Khoa học Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh
Lượt tải về: 0
Lượt mua:
Dung lượng: 268.24 (Kb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Nâng cao khả năng viết báo cáo kinh doanh của sinh viên ngành tiếng Anh thương mại # Enhancing ability of business english major Students in writing business reports
      Nâng cao khả năng viết báo cáo kinh doanh của sinh viên ngành tiếng Anh thương mại

Tác giả: Lê Thị Bích Hạnh
Nhà xuất bản: Tạp chí Khoa học Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh
Lượt tải về: 0
Lượt mua:
Dung lượng: 250.70 (Kb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Sự quan tâm và trung thành đối với các sản phẩm cá
      Sự quan tâm và trung thành đối với các sản phẩm cá

Tác giả: Hồ Huy Tựu
Nguyễn Thị Kim Anh
Nhà xuất bản: Trường Đại học Nha Trang
Lượt tải về: 0
Lượt mua:
Dung lượng: 242.50 (Kb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Thành phần dinh dưỡng của các sản phẩm thủy phân từ đầu và xương cá chẽm (Lates calcarifer) bằng enzyme lavourzyme
      Thành phần dinh dưỡng của các sản phẩm thủy phân từ đầu và xương cá chẽm (Lates calcarifer) bằng enzyme lavourzyme

Tác giả: Nguyễn Thị Mỹ Hương
Nhà xuất bản: Tạp chí Khoa học trường Đại học Cần Thơ
Lượt tải về: 0
Lượt mua:
Dung lượng: 362.54 (Kb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Nghiên cứu thành phần hóa học, chỉ số hóa lý và hoạt tính sinh học của tinh dầu quả phật thủ Việt Nam
      Nghiên cứu thành phần hóa học, chỉ số hóa lý và hoạt tính sinh học của tinh dầu quả phật thủ Việt Nam

Tác giả: Nguyễn Văn Lợi
Nguyễn Thị Minh Tú
Hoàng Đình Hòa
Nhà xuất bản: Tạp chí Hóa học
Lượt tải về: 0
Lượt mua:
Dung lượng: 238.66 (Kb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Nghiên cứu sản xuất thức uống chức năng từ đậu nành
      Nghiên cứu sản xuất thức uống chức năng từ đậu nành

Tác giả: Nguyễn Thị Cẩm Vi
Nhà xuất bản: Khoa học & Ứng dụng
Lượt tải về: 0
Lượt mua:
Dung lượng: 827.52 (Kb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Rượu khai vị và rượu mùi
      Rượu khai vị và rượu mùi

Tác giả: Nguyễn Thị Hiền
Nhà xuất bản: Tạp chí đồ ưống Việt Nam
Lượt tải về: 0
Lượt mua:
Dung lượng: 1.86 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Khai thác các giá trị của văn hóa ẩm thực để thu hút khách du lịch Quốc Tế
      Khai thác các giá trị của văn hóa ẩm thực để thu hút khách du lịch Quốc Tế

Tác giả: Lê Anh Tuấn
Phạm Mạnh Cường
Nhà xuất bản: Đại học văn hóa Hà Nội
Lượt tải về: 0
Lượt mua:
Dung lượng: 212.38 (Kb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
123