Chuyên đề
luận văn,luận án - Tài liệu
 
Chọn Chuyên đề:

Tìm thấy 3 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm.
Văn hóa ẩm thực ở thành phố Hồ Chí Minh Hiện nay
      Văn hóa ẩm thực ở thành phố Hồ Chí Minh Hiện nay

Tác giả: Nguyễn Thanh Hùng
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Lượt mua:
Dung lượng: 6.03 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Khai thác tiềm năng kinh tế du lịch ở các tỉnh Duyên hải Miền Trung : Tổng quan khoa học
      Khai thác tiềm năng kinh tế du lịch ở các tỉnh Duyên hải Miền Trung : Tổng quan khoa học

Tác giả: Đỗ Thanh Phương
Trần Đình Chín
Nhà xuất bản: Học viện Chính trị - Quốc gia Hồ Chí Minh
Lượt tải về: 9
Lượt mua:
Dung lượng: 3.69 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích: