Chuyên đề
Khoa học công nghệ - Tài liệu
 
Chọn Chuyên đề:

Tìm thấy 104 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm.
Phát triển công nghệ trong ngành công nghiệp chế tạo đến năm 2020 và tầm nhìn năm 2025 của Hàn Quốc : Tổng luận
      Phát triển công nghệ trong ngành công nghiệp chế tạo đến năm 2020 và tầm nhìn năm 2025 của Hàn Quốc : Tổng luận

Tác giả: Phùng Minh Lai
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 1
Lượt mua:
Dung lượng: 754.16 (Kb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Hành vi môi trường và tổ chức bảo vệ môi trường
      Hành vi môi trường và tổ chức bảo vệ môi trường

Tác giả: Lê Huy Bá
Nhà xuất bản: Đại học Công Nghiệp Tp. Hồ Chí Minh
Lượt tải về: 0
Lượt mua:
Dung lượng: 149.65 (Kb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Thủy lực môi trường
      Thủy lực môi trường

Tác giả:
Nhà xuất bản: Trường Đại học Công Nghiệp TP.Hồ Chí Minh
Lượt tải về: 1
Lượt mua:
Dung lượng: 5.09 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Thành phần hóa học của tinh dầu lá cây Huyền diệp (polyalthia longigolia var, pendula Hort) ở Nghệ An
      Thành phần hóa học của tinh dầu lá cây Huyền diệp (polyalthia longigolia var, pendula Hort) ở Nghệ An

Tác giả: Nguyễn Thị, Chung
Nhà xuất bản: Trường Đại học vinh
Lượt tải về: 0
Lượt mua:
Dung lượng: 134.69 (Kb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Tài liệu hướng dẫn Sản xuất sạch hơn: Ngành sơn
      Tài liệu hướng dẫn Sản xuất sạch hơn: Ngành sơn

Tác giả: Bộ Công Thương
Nhà xuất bản: Moit-DANIDA
Lượt tải về: 1
Lượt mua:
Dung lượng: 711.60 (Kb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Ứng dụng công nghệ sinh học cây trồng chuyển Gene
      Ứng dụng công nghệ sinh học cây trồng chuyển Gene

Tác giả: Nguyễn Thị Vang
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 4
Lượt mua:
Dung lượng: 165.96 (Kb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Clarke’s Analysis of Drugs and Poisons : in pharmaceuticals, body fluids and postmortem material : THIRD EDITION #
      Clarke’s Analysis of Drugs and Poisons : in pharmaceuticals, body fluids and postmortem material : THIRD EDITION

Tác giả: Anthony C Moffat
Nhà xuất bản: Pharmaceutical Press
Lượt tải về: 4
Lượt mua:
Dung lượng: 39.34 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Biochemistry and Genetics
      Biochemistry and Genetics

Tác giả: Golder N.Wilson
Nhà xuất bản: McGraw-Hill
Lượt tải về: 26
Lượt mua:
Dung lượng: 4.43 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Promoter và ứng dụng trong công nghệ gen thực vật #
      Promoter và ứng dụng trong công nghệ gen thực vật

Tác giả: Lê Thị Thu Hiền
Nhà xuất bản: Tạp chí Công nghệ Sinh học
Lượt tải về: 4
Lượt mua:
Dung lượng: 904.59 (Kb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
12345678910...>>