Chuyên đề
Hành chính văn phòng - Tài liệu
 
Chọn Chuyên đề:

Tìm thấy 2 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm.
Xây dựng quy trình soạn thảo và ban hành văn bản hành chính của kiểm toán nhà nước
      Xây dựng quy trình soạn thảo và ban hành văn bản hành chính của kiểm toán nhà nước

Tác giả: Đăng Văn Hải
Nhà xuất bản: Kiểm toán nhà nước
Lượt tải về: 3
Lượt mua:
Dung lượng: 1.89 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Xây dựng hệ thống quản lý mẫu văn bản = Development of a document management system
      Xây dựng hệ thống quản lý mẫu văn bản = Development of a document management system

Tác giả: Nguyễn Đình Lầu
Nhà xuất bản: Đại học Đà Nẵng
Lượt tải về: 4
Lượt mua:
Dung lượng: 275.77 (Kb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích: