Chuyên đề
khoa học ứng dụng - Tài liệu
 
Chọn Chuyên đề:

Tìm thấy 44 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm.
800 vẹo vặt trong cuộc sống
      800 vẹo vặt trong cuộc sống

Tác giả: Ngô Bích Thuận
Nhà xuất bản: Khoa học kỹ thuật
Lượt tải về: 0
Lượt mua:
Dung lượng: 1.05 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
kỹ năng thuyết trình: Giải pháp chuyên nghiệp cho các thách thức thường nhật
      kỹ năng thuyết trình: Giải pháp chuyên nghiệp cho các thách thức thường nhật

Tác giả:
Nhà xuất bản: Tri thức
2009
Lượt tải về: 0
Lượt mua:
Dung lượng: 1.17 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Tài liệu hướng dẫn nghiên cứu khoa học
      Tài liệu hướng dẫn nghiên cứu khoa học

Tác giả: Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo
Nhà xuất bản: Giáo Dục Việt Nam
Lượt tải về: 0
Lượt mua:
Dung lượng: 5.82 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Triển vọng sản xuất dầu diesel từ cây dầu mè (Jatropha curcas L.) ở Việt Nam
      Triển vọng sản xuất dầu diesel từ cây dầu mè (Jatropha curcas L.) ở Việt Nam

Tác giả: Thái Xuân Du
Nguyễn Văn Uyển
Nhà xuất bản: Viện Sinh Học Nhiệt Đới
Lượt tải về: 0
Lượt mua:
Dung lượng: 206.25 (Kb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo Trình Kết Cấu xây Dựng
      Giáo Trình Kết Cấu xây Dựng

Tác giả: Phan Đình Tô; Nguyễn Đức Chương; Nguyễn Thị Tèo
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Xây Dựng
Lượt tải về: 2
Lượt mua:
Dung lượng: 4.37 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo Trình Đào Tạo Công Nhân Kỹ Thuật Ngành Nước Theo Phương Pháp MôĐun
      Giáo Trình Đào Tạo Công Nhân Kỹ Thuật Ngành Nước Theo Phương Pháp MôĐun

Tác giả: Nguyễn Bá Thắng; Nguyễn Văn Ngọc; Vũ Minh Giang; Trần Bá Đích
Nhà xuất bản: Xây Dựng
Lượt tải về: 1
Lượt mua:
Dung lượng: 14.51 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Đo Đạc Và Chỉnh Lý Số Liệu Thủy Văn
      Đo Đạc Và Chỉnh Lý Số Liệu Thủy Văn

Tác giả: Phan Đình Lợi; Nguyễn Năng Minh
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Xây Dựng
Lượt tải về: 11
Lượt mua:
Dung lượng: 5.45 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Sổ Tay Kỹ Thuật Thủy Lợi Tập III
      Sổ Tay Kỹ Thuật Thủy Lợi Tập III

Tác giả: Nguyễn Văn Cung
Nhà xuất bản: Nông Nghiệp
Lượt tải về: 1
Lượt mua:
Dung lượng: 18.10 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Định Mức Kỹ Thuật Và Đơn Giá - Dự Toán Trong Kỹ Thuật Xây Dựng
      Định Mức Kỹ Thuật Và Đơn Giá - Dự Toán Trong Kỹ Thuật Xây Dựng

Tác giả: Nguyễn Trọng Hoan
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Nông Nghiệp
Lượt tải về: 0
Lượt mua:
Dung lượng: 3.29 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Kiểm Soát Lũ Và Thoát Lũ
      Kiểm Soát Lũ Và Thoát Lũ

Tác giả: Vũ Tất Uyên
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Nông Nghiệp
Lượt tải về: 4
Lượt mua:
Dung lượng: 5.50 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
12345