Chuyên đề
Quốc phòng - An ninh - Tài liệu
 
Chọn Chuyên đề:

Tìm thấy 9 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm.
Giáo dục quốc phòng tập 1
      Giáo dục quốc phòng tập 1

Tác giả: Khoa Giáo dục quốc phòng Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội
Nhà xuất bản: Khoa học kỹ thuật Hà Nội
Lượt tải về: 10
Lượt mua:
Dung lượng: 6.27 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo dục quốc phòng tập 2
      Giáo dục quốc phòng tập 2

Tác giả: Khoa Giáo dục quốc phòng Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội
Nhà xuất bản: Khoa học kỹ thuật Hà Nội
Lượt tải về: 6
Lượt mua:
Dung lượng: 5.51 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
29 Leadership Secrets from Jack Welch : Abridged from Get Better or Get Beaten: SECOND EDITION
      29 Leadership Secrets from Jack Welch : Abridged from Get Better or Get Beaten: SECOND EDITION

Tác giả: Robert Slater
Nhà xuất bản: McGraw-Hill
Lượt tải về: 7
Lượt mua:
Dung lượng: 517.77 (Kb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Leadership Lessons of the Navy Seals
      Leadership Lessons of the Navy Seals

Tác giả: Jeff Cannon
Nhà xuất bản: McGraw−Hill
Lượt tải về: 5
Lượt mua:
Dung lượng: 1.10 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
250 câu hỏi và giải đáp về pháp lệnh Dân Quân Tự vệ
      250 câu hỏi và giải đáp về pháp lệnh Dân Quân Tự vệ

Tác giả: Phạm Hồng Kỳ (ch.b)
Nhà xuất bản: Quân đội nhân Dân
Lượt tải về: 6
Lượt mua:
Dung lượng: 6.31 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình Giáo dục Quốc phòng- An ninh (Dùng cho học sinh các trường trung cấp chuyên nghiệp)
      Giáo trình Giáo dục Quốc phòng- An ninh (Dùng cho học sinh các trường trung cấp chuyên nghiệp)

Tác giả: Nguyễn Hữu Hảo
Nhà xuất bản: Giáo Dục
Lượt tải về: 6
Lượt mua:
Dung lượng: 5.29 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình Giáo dục Quốc phòng- An ninh (Dùng cho học sinh các trường trung cấp chuyên nghiệp)
      Giáo trình Giáo dục Quốc phòng- An ninh (Dùng cho học sinh các trường trung cấp chuyên nghiệp)

Tác giả: Nguyễn Đức Hạnh
Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
Lượt tải về: 10
Lượt mua:
Dung lượng: 6.99 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình Giáo dục Quốc phòng- An ninh (Dùng cho sinh viên các Trường Đại học, cao đẳng)
      Giáo trình Giáo dục Quốc phòng- An ninh (Dùng cho sinh viên các Trường Đại học, cao đẳng)

Tác giả: Nguyễn Tiến Hải
Nhà xuất bản: Giáo Dục
Lượt tải về: 7
Lượt mua:
Dung lượng: 7.13 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình Giáo dục Quốc phòng- An ninh (Dùng cho sinh viên các Trường Đại học, cao đẳng)
      Giáo trình Giáo dục Quốc phòng- An ninh (Dùng cho sinh viên các Trường Đại học, cao đẳng)

Tác giả: Đào Huy Hiệp
Nhà xuất bản: Giáo Dục
Lượt tải về: 5
Lượt mua:
Dung lượng: 8.31 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích: