Chuyên đề
Công nghệ thông tin - Tài liệu
 
Chọn Chuyên đề:

Tìm thấy 91 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm.
WordPress 5 Complete
      WordPress 5 Complete

Tác giả: Karol Król
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 2
Lượt mua:
Dung lượng: 46.84 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
The Rise of Open Source Licensing
      The Rise of Open Source Licensing

Tác giả: Mikko Valimaki
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 1
Lượt mua:
Dung lượng: 3.95 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Learning Web Design
      Learning Web Design

Tác giả: Jennifer Niederst Robbins
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Lượt mua:
Dung lượng: 77.84 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Learning PHP, MySQL, JavaScript, CSS & STML5
      Learning PHP, MySQL, JavaScript, CSS & STML5

Tác giả: Nixon Robin
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Lượt mua:
Dung lượng: 93.92 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
JavaScript:Novice to Ninja 2nd Edition
      JavaScript:Novice to Ninja 2nd Edition

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Lượt mua:
Dung lượng: 4.65 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Xây dựng hệ SCADA cho Nhà máy bột mỳ Việt Ý
      Xây dựng hệ SCADA cho Nhà máy bột mỳ Việt Ý

Tác giả: Lâm Tăng Đức
Phạm Quốc Thái
Nhà xuất bản: Tạp chí Tự động hóa ngày nay
Lượt tải về: 0
Lượt mua:
Dung lượng: 218.98 (Kb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình thiết kế mạch in trên máy vi tính
      Giáo trình thiết kế mạch in trên máy vi tính

Tác giả: Đặng Quang Minh
Nhà xuất bản: Trường Đại học Công Nghiệp Tp. Hồ Chí Minh
Lượt tải về: 6
Lượt mua:
Dung lượng: 28.51 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Kỹ thuật đa truy nhập trong mạng quang và ứng dụng: Luận văn thạc sĩ
      Kỹ thuật đa truy nhập trong mạng quang và ứng dụng: Luận văn thạc sĩ

Tác giả: Nguyễn Thế Dương
Nhà xuất bản: Đại học Bách Khoa Hà Nội
Lượt tải về: 0
Lượt mua:
Dung lượng: 783.87 (Kb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Ứng dụng mạng Nơron nhân tạo dự báo phụ tải ngắn hạn hệ thống điện Miền Bắc: Luận văn thạc sĩ
      Ứng dụng mạng Nơron nhân tạo dự báo phụ tải ngắn hạn hệ thống điện Miền Bắc: Luận văn thạc sĩ

Tác giả: Chu Nghĩa
Nhà xuất bản: Đại học Bách Khoa Hà Nội
Lượt tải về: 0
Lượt mua:
Dung lượng: 1.32 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Ứng dụng công nghệ VOIP tại trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội # The Application of VoIP Technology in Hanoi University of Agriculture
      Ứng dụng công nghệ VOIP tại trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội

Tác giả: Nguyễn Văn Định
Nhà xuất bản: Đại học Nông nghiệp Hà Nội
Lượt tải về: 0
Lượt mua:
Dung lượng: 792.63 (Kb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
12345678910