Chuyên đề
Công nghệ thông tin - Tài liệu
 
Chọn Chuyên đề:

Tìm thấy 86 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm.
Xây dựng hệ SCADA cho Nhà máy bột mỳ Việt Ý
      Xây dựng hệ SCADA cho Nhà máy bột mỳ Việt Ý

Tác giả: Lâm Tăng Đức
Phạm Quốc Thái
Nhà xuất bản: Tạp chí Tự động hóa ngày nay
Lượt tải về: 0
Lượt mua:
Dung lượng: 218.98 (Kb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình thiết kế mạch in trên máy vi tính
      Giáo trình thiết kế mạch in trên máy vi tính

Tác giả: Đặng Quang Minh
Nhà xuất bản: Trường Đại học Công Nghiệp Tp. Hồ Chí Minh
Lượt tải về: 6
Lượt mua:
Dung lượng: 28.51 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Kỹ thuật đa truy nhập trong mạng quang và ứng dụng: Luận văn thạc sĩ
      Kỹ thuật đa truy nhập trong mạng quang và ứng dụng: Luận văn thạc sĩ

Tác giả: Nguyễn Thế Dương
Nhà xuất bản: Đại học Bách Khoa Hà Nội
Lượt tải về: 0
Lượt mua:
Dung lượng: 783.87 (Kb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Ứng dụng mạng Nơron nhân tạo dự báo phụ tải ngắn hạn hệ thống điện Miền Bắc: Luận văn thạc sĩ
      Ứng dụng mạng Nơron nhân tạo dự báo phụ tải ngắn hạn hệ thống điện Miền Bắc: Luận văn thạc sĩ

Tác giả: Chu Nghĩa
Nhà xuất bản: Đại học Bách Khoa Hà Nội
Lượt tải về: 0
Lượt mua:
Dung lượng: 1.32 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Ứng dụng công nghệ VOIP tại trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội # The Application of VoIP Technology in Hanoi University of Agriculture
      Ứng dụng công nghệ VOIP tại trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội

Tác giả: Nguyễn Văn Định
Nhà xuất bản: Đại học Nông nghiệp Hà Nội
Lượt tải về: 0
Lượt mua:
Dung lượng: 792.63 (Kb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình: Mạng máy tính
      Giáo trình: Mạng máy tính

Tác giả: Ngô Bá Hùng
Phạm Thế Phi
Nhà xuất bản: Đại học Cần thơ
Lượt tải về: 0
Lượt mua:
Dung lượng: 10.97 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Điện toán đám mây và những thách thức cơ hội của các trường đại học Việt Nam
      Điện toán đám mây và những thách thức cơ hội của các trường đại học Việt Nam

Tác giả: Trần Phước
Nhà xuất bản: Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh
Lượt tải về: 0
Lượt mua:
Dung lượng: 622.22 (Kb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Đánh giá chất lượng dịch vụ trên mạng Wireless LAN: Luận văn thạc sĩ
      Đánh giá chất lượng dịch vụ trên mạng Wireless LAN: Luận văn thạc sĩ

Tác giả: Ngô Đặng Quý Dương
Nhà xuất bản: Đại học Bách Khoa Hà Nội
Lượt tải về: 0
Lượt mua:
Dung lượng: 1.49 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Công nghệ mạng riêng ảo di động và khả năng ứng dụng cho mạng di động GSM và CDMA: Luận văn thạc sĩ
      Công nghệ mạng riêng ảo di động và khả năng ứng dụng cho mạng di động GSM và CDMA: Luận văn thạc sĩ

Tác giả: Nguyễn Ngọc Thành
Nhà xuất bản: Đại học Bách Khoa Hà Nội
Lượt tải về: 0
Lượt mua:
Dung lượng: 2.26 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
123456789