Chuyên đề
GT nội bộ các trường - Tài liệu
 
Chọn Chuyên đề:

Tìm thấy 165 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm.
Giáo trình Kỹ năng mềm
      Giáo trình Kỹ năng mềm

Tác giả: PGS.TSKH Bùi Loan Thùy
Nhà xuất bản: NXB TP Hồ Chí Minh
Lượt tải về: 0
Lượt mua:
Dung lượng: 1.43 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Solutions Elementary (02nd edition)
      Solutions Elementary (02nd edition)

Tác giả: Tim Falla
Nhà xuất bản: OXFORD
Lượt tải về: 0
Lượt mua:
Dung lượng: 26.66 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo Trình Sản xuất bánh kẹo
      Giáo Trình Sản xuất bánh kẹo

Tác giả: Nguyễn Thị Hoài Tâm (chủ biên),
Nhà xuất bản: Truờng CĐ Luơng Thực Thực Phẩm
Lượt tải về: 0
Lượt mua:
Dung lượng: 22.98 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo Trình Quản trị kinh doanh khách sạn
      Giáo Trình Quản trị kinh doanh khách sạn

Tác giả: Huỳnh Thị Kim Ngân (chủ biên)
Nhà xuất bản: Truờng CĐ Luơng Thực Thực Phẩm
Lượt tải về: 0
Lượt mua:
Dung lượng: 691.41 (Kb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo Trình Quản trị bán hàng
      Giáo Trình Quản trị bán hàng

Tác giả: Lê Thị Kim Phượng (chủ biên)
Nhà xuất bản: Truờng CĐ Luơng Thực Thực Phẩm
Lượt tải về: 0
Lượt mua:
Dung lượng: 1.35 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo Trình Quản lý phòng kiểm nghiệm
      Giáo Trình Quản lý phòng kiểm nghiệm

Tác giả: Trần.Thị.Thanh Mẫn (chủ biên), Ngô Thị Song
Nhà xuất bản: Truờng CĐ Luơng Thực Thực Phẩm
Lượt tải về: 0
Lượt mua:
Dung lượng: 1.03 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo Trình Quản lý chất luơng thực phẩm
      Giáo Trình Quản lý chất luơng thực phẩm

Tác giả: Hồ.Thị Tuyết Mai (chủ biên),
Nhà xuất bản: Truờng CĐ Luơng Thực Thực Phẩm
Lượt tải về: 0
Lượt mua:
Dung lượng: 1.36 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo Trình Phương pháp phân tích lưong thực thực phẩm
      Giáo Trình Phương pháp phân tích lưong thực thực phẩm

Tác giả: Trần.Thị Minh Hương (chủ biên)
Nhà xuất bản: Truờng CĐ Luơng Thực Thực Phẩm
Lượt tải về: 0
Lượt mua:
Dung lượng: 2.08 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình Phụ gia và an toàn thực phẩm
      Giáo trình Phụ gia và an toàn thực phẩm

Tác giả: Trần.Thị.Thanh Mẫn (chủ biên),
Nhà xuất bản: Truờng CĐ Luơng Thực Thực Phẩm
Lượt tải về: 0
Lượt mua:
Dung lượng: 4.95 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình Pha chế đồ uống
      Giáo trình Pha chế đồ uống

Tác giả: Nguyễn.Thị Thanh Nga (chủ biên),
Nhà xuất bản: Truờng CĐ Luơng Thực Thực Phẩm
Lượt tải về: 0
Lượt mua:
Dung lượng: 5.20 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
12345678910...>>