Chuyên đề
GT nội bộ các trường - Tài liệu
 
Chọn Chuyên đề:

Tìm thấy 222 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm.
Giáo trình Khí cụ điện
      Giáo trình Khí cụ điện

Tác giả:
Nhà xuất bản: Trường CĐ CN và KT Bảo Lộc
Lượt tải về: 0
Lượt mua:
Dung lượng: 1.30 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình kỹ năng mềm
      Giáo trình kỹ năng mềm

Tác giả: Nguyễn Phan Minh Hiền
Nhà xuất bản: Truờng CĐ Luơng Thực Thực Phẩm
Lượt tải về: 0
Lượt mua:
Dung lượng: 1.43 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình điều hành tour du lịch
      Giáo trình điều hành tour du lịch

Tác giả: Trần Thị Thu Giang (chủ biên)
Nhà xuất bản: Truờng CĐ Luơng Thực Thực Phẩm
Lượt tải về: 0
Lượt mua:
Dung lượng: 1.70 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình thực hành tại mô hình phòng kế toán
      Giáo trình thực hành tại mô hình phòng kế toán

Tác giả: Văn Thị Thanh Yên
Nhà xuất bản: Truờng CĐ Luơng Thực Thực Phẩm
Lượt tải về: 0
Lượt mua:
Dung lượng: 10.35 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình vận chuyển hàng không và xuất nhập cảnh
      Giáo trình vận chuyển hàng không và xuất nhập cảnh

Tác giả: Lê Thị Nguyên Tâm (chủ biên)
Nhà xuất bản: Truờng CĐ Luơng Thực Thực Phẩm
Lượt tải về: 0
Lượt mua:
Dung lượng: 996.36 (Kb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình tài chính doanh nghiệp
      Giáo trình tài chính doanh nghiệp

Tác giả: Nguyễn Thị KIm Anh
Nhà xuất bản: Truờng CĐ Luơng Thực Thực Phẩm
Lượt tải về: 0
Lượt mua:
Dung lượng: 3.92 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình sự thay đổi và rủi trong kinh doanh
      Giáo trình sự thay đổi và rủi trong kinh doanh

Tác giả: Nguyễn Vũ Phương Thúy (chủ biên)
Nhà xuất bản: Truờng CĐ Luơng Thực Thực Phẩm
Lượt tải về: 0
Lượt mua:
Dung lượng: 1.02 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình quản trị sản xuất và dịch vu
      Giáo trình quản trị sản xuất và dịch vu

Tác giả: Nguyễn Phan Minh Hiền
Nhà xuất bản: Truờng CĐ Luơng Thực Thực Phẩm
Lượt tải về: 0
Lượt mua:
Dung lượng: 2.23 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình quản trị nguồn nhân lực nhà hàng
      Giáo trình quản trị nguồn nhân lực nhà hàng

Tác giả: Nguyễn Đình Bảo Ngọc(chủ biên)
Nhà xuất bản: Truờng CĐ Luơng Thực Thực Phẩm
Lượt tải về: 0
Lượt mua:
Dung lượng: 686.49 (Kb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo Trình Môi trường và an ninh - an toàn trong du lịch
      Giáo Trình Môi trường và an ninh - an toàn trong du lịch

Tác giả: Nguyễn Thị Minh Hảo (chủ biên)
Nhà xuất bản: Truờng CĐ Luơng Thực Thực Phẩm
Lượt tải về: 0
Lượt mua:
Dung lượng: 923.95 (Kb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
12345678910...>>