Chuyên đề
Từ điển - Tài liệu
 
Chọn Chuyên đề:

Tìm thấy 27 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm.
Từ điển chức quan Việt Nam
      Từ điển chức quan Việt Nam

Tác giả: Đỗ Văn Ninh
Nhà xuất bản: Thanh Niên
Lượt tải về: 0
Lượt mua:
Dung lượng: 20.07 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Từ điển thuật ngữ nuôi trồng thủy sản của Fao năm 2008#FAO Glossary of Aquaculture
      Từ điển thuật ngữ nuôi trồng thủy sản của Fao năm 2008

Tác giả: Nguyễn Công Dân(Biên Dịch)
Nhà xuất bản: Nông Nghiệp
Lượt tải về: 0
Lượt mua:
Dung lượng: 2.17 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Destination B1. Grammar & volabulary With answer key
      Destination B1. Grammar & volabulary With answer key

Tác giả: Malcolm mann
Nhà xuất bản: Macmillam
Lượt tải về: 0
Lượt mua:
Dung lượng: 27.06 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
DICTIONARY OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY : Second Edition
      DICTIONARY OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY : Second Edition

Tác giả: International Food Information Service
Nhà xuất bản: ISIF
Lượt tải về: 0
Lượt mua:
Dung lượng: 4.42 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
dictionary of leisure, travel and tourism : third edition
      dictionary of leisure, travel and tourism : third edition

Tác giả:
Nhà xuất bản: London
Lượt tải về: 0
Lượt mua:
Dung lượng: 3.05 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Từ điển chính sách thương mại quốc tế # Dictionary on international trade policy
      Từ điển chính sách thương mại quốc tế

Tác giả: Trần Thanh Hải
Nhà xuất bản: Dự án hỗ trợ thương mại đa biên
Lượt tải về: 0
Lượt mua:
Dung lượng: 1.42 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Từ điển du lịch Anh - Việt: (Ngành quản trị khách sạn, du lịch và cung cấp thực phẩm, dịch vụ)
      Từ điển du lịch Anh - Việt: (Ngành quản trị khách sạn, du lịch và cung cấp thực phẩm, dịch vụ)

Tác giả: Nguyễn Xuân Khanh
Nguyễn Đắc Hùng
Phạm Hữu Khánh
Nhà xuất bản: Trẻ
Lượt tải về: 0
Lượt mua:
Dung lượng: 94.68 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Từ điển kế toán - kiểm toán thương mại Anh - Việt # Accounting - Auditing commercial dictionary English - vietnamese
      Từ điển kế toán - kiểm toán thương mại Anh - Việt

Tác giả: Khải Nguyên
Vân Hạnh
Nhà xuất bản: Thống kê
Lượt tải về: 0
Lượt mua:
Dung lượng: 18.89 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Từ điển thành ngữ Anh Việt thông dụng: 25.000 thuật ngữ # Dictionary of current English - Vietnamese idioms
      Từ điển thành ngữ Anh Việt thông dụng: 25.000 thuật ngữ

Tác giả: Lã Thành
Nhà xuất bản: Khoa học và kỹ thuật
Lượt tải về: 0
Lượt mua:
Dung lượng: 32.66 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Từ điển Nhật - Việt và Việt Nhật: Tài bản lần thứ 1
      Từ điển Nhật - Việt và Việt Nhật: Tài bản lần thứ 1

Tác giả: Trần Việt Thanh
Nhà xuất bản: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh
Lượt tải về: 0
Lượt mua:
Dung lượng: 19.23 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
123