Chuyên đề
Ngoại ngữ - Tài liệu
 
Chọn Chuyên đề:

Tìm thấy 58 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm.
Tự học giao tiếp tiếng Hàn cơ bản#한국어 기본회화
      Tự học giao tiếp tiếng Hàn cơ bản

Tác giả: Lê Huy Khoa
Nhà xuất bản: Trẻ
Lượt tải về: 0
Lượt mua:
Dung lượng: 694.69 (Kb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
5000 từ vựng tiếng anh thông dụng nhất
      5000 từ vựng tiếng anh thông dụng nhất

Tác giả: The Windy
Nhà xuất bản: Giáo dục
Lượt tải về: 1
Lượt mua:
Dung lượng: 689.17 (Kb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình tiếng anh :(Dùng cho các trường Trung học chuyên nghiệp và Dạy nghề #DY ENGLISH STUDY ENGLISH (Tái bản lấn thứ hai)
      Giáo trình tiếng anh :(Dùng cho các trường Trung học chuyên nghiệp và Dạy nghề

Tác giả: Đỗ Tuấn Minh
Phạm Thu Hà
Nguyễn Lê Hường
Nhà xuất bản: Giáo dục
Lượt tải về: 0
Lượt mua:
Dung lượng: 45.59 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
300 từ vựng tiếng anh thông dụng nhất
      300 từ vựng tiếng anh thông dụng nhất

Tác giả:
Nhà xuất bản: GLN english center
Lượt tải về: 0
Lượt mua:
Dung lượng: 1.73 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
8888 câu đàm thoại tiếng anh trong mọi tình huống giao tiếp thông dụng
      8888 câu đàm thoại tiếng anh trong mọi tình huống giao tiếp thông dụng

Tác giả: Lê Phúc Mẫn
Nhà xuất bản: Từ điển Bách Khoa
Lượt tải về: 0
Lượt mua:
Dung lượng: 29.18 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
136 các bài luận mẫu hay nhất
      136 các bài luận mẫu hay nhất

Tác giả: First news (Biên dịch)
Nhà xuất bản: First news
Lượt tải về: 0
Lượt mua:
Dung lượng: 8.23 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Ôn tập ngữ pháp tiếng anh
      Ôn tập ngữ pháp tiếng anh

Tác giả: Phạm Việt Vũ
Nhà xuất bản: Đại học Đà Nẵng
Lượt tải về: 0
Lượt mua:
Dung lượng: 1.25 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
100 câu trắc nghiệm tiếng anh: Chuyên đề chọn câu đồng nghĩa
      100 câu trắc nghiệm tiếng anh: Chuyên đề chọn câu đồng nghĩa

Tác giả: Vĩnh Bá
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Lượt mua:
Dung lượng: 17.21 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giải thích ngữ pháp tiếng anh
      Giải thích ngữ pháp tiếng anh

Tác giả: Huy Bá
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Lượt mua:
Dung lượng: 38.93 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Cách dùng từ ngữ và thuật ngữ kinh tế thương mại Việt Anh
      Cách dùng từ ngữ và thuật ngữ kinh tế thương mại Việt Anh

Tác giả: Nguyễn Trùng Khánh
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Lượt mua:
Dung lượng: 8.62 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
123456