Chuyên đề
Ngôn ngữ học - Tài liệu
 
Chọn Chuyên đề:

Tìm thấy 8 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm.
Tiếng anh chuyên nghành công nghệ thông tin
      Tiếng anh chuyên nghành công nghệ thông tin

Tác giả: Thạc Bình Cường (Chủ biên) - Hồ Xuân Ngọc
Nhà xuất bản: Khoa học và kỹ thuật Hà Nội
Lượt tải về: 24
Lượt mua:
Dung lượng: 8.78 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
English for Accounting - Anh văn chuyên ngành Kế toán
      English for Accounting - Anh văn chuyên ngành Kế toán

Tác giả:
Nhà xuất bản: Ho Chi Minh City university of Education
Lượt tải về: 11
Lượt mua:
Dung lượng: 2.66 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Tiếng Anh " chuẩn" của người bản ngữ hay tiếng Anh như ngôn ngữ quốc tế? # “Native- like standard” english or “world/international” English?
      Tiếng Anh " chuẩn" của người bản ngữ hay tiếng Anh như ngôn ngữ quốc tế?

Tác giả: Võ Thị Thao Ly
Nhà xuất bản: Đại Học Đà Nẵng
Lượt tải về: 7
Lượt mua:
Dung lượng: 240.27 (Kb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình tiếng anh chuyên nghành
      Giáo trình tiếng anh chuyên nghành

Tác giả: Cao Xuân Thiều (chủ biên)
Nhà xuất bản: Tài chính
Lượt tải về: 7
Lượt mua:
Dung lượng: 5.90 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Tiếng Anh Chuyên Ngành Thủy Lợi
      Tiếng Anh Chuyên Ngành Thủy Lợi

Tác giả:
Nhà xuất bản: Trường Đại Học Thủy Lợi
Lượt tải về: 10
Lượt mua: 2
Dung lượng: 16.71 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Đọc và viết thư bằng tiếng Anh
      Đọc và viết thư bằng tiếng Anh

Tác giả: Hoàng Phúc
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 13
Lượt mua:
Dung lượng: 2.63 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Ngữ pháp tiếng Anh # English Grammar
      Ngữ pháp tiếng Anh

Tác giả: Vũ Thanh phương
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 22
Lượt mua:
Dung lượng: 11.84 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Luyện dịch Việt Anh
      Luyện dịch Việt Anh

Tác giả: Minh Thu
Nguyễn Hòa
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 20
Lượt mua:
Dung lượng: 5.66 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích: