Chuyên đề
Tiêu chuẩn Việt Nam - Tài liệu
 
Chọn Chuyên đề:

Tìm thấy 222 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm.
TCVN 7247 : 2008 THỰC PHẨM CHIẾU XẠ - YÊU CẦU CHUNG # General standard for irradiated foods
      TCVN 7247 : 2008 THỰC PHẨM CHIẾU XẠ - YÊU CẦU CHUNG

Tác giả: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Nhà xuất bản: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Lượt tải về: 4
Lượt mua:
Dung lượng: 40.50 (Kb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
TCVN 7088 : 2008 Hướng dẫn ghi nhãn dinh dưỡng # Guidelines on nutrition labelling
      TCVN 7088 : 2008 Hướng dẫn ghi nhãn dinh dưỡng

Tác giả: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Nhà xuất bản: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Lượt tải về: 1
Lượt mua:
Dung lượng: 58.00 (Kb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
TCVN 7045 : 2009 RƯỢU VANG - QUY ĐỊNH KỸ THUẬT # Wine - Specification
      TCVN 7045 : 2009 RƯỢU VANG - QUY ĐỊNH KỸ THUẬT

Tác giả: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Nhà xuất bản: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Lượt tải về: 0
Lượt mua:
Dung lượng: 52.50 (Kb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
TCVN 7043 : 2009 RƯỢU TRẮNG - QUY ĐỊNH KỸ THUẬT # White spirit - Specification
      TCVN 7043 : 2009 RƯỢU TRẮNG - QUY ĐỊNH KỸ THUẬT

Tác giả: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Nhà xuất bản: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Lượt tải về: 0
Lượt mua:
Dung lượng: 42.50 (Kb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
TCVN 6929 : 2007 cà phê nhân hướng dẫn phương pháp mô tả yêu cầu kỹ thuật # Green coffee – Guidelines on methods of specification
      TCVN 6929 : 2007 cà phê nhân hướng dẫn phương pháp mô tả yêu cầu kỹ thuật

Tác giả: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Nhà xuất bản: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Lượt tải về: 0
Lượt mua:
Dung lượng: 30.50 (Kb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
TCVN 6763 : 2008 Dầu mỡ động vật xác định khả năng chịu ôxy hóa (phép thử ôxy hóa nhanh) # Animal and vegetable fats and oil - Determination or oxidative stability (acclerated oxidation test)
      TCVN 6763 : 2008 Dầu mỡ động vật xác định khả năng chịu ôxy hóa (phép thử ôxy hóa nhanh)

Tác giả: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Nhà xuất bản: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Lượt tải về: 0
Lượt mua:
Dung lượng: 243.00 (Kb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
12345678910...>>