Chuyên đề
Khoa học xã hội - Tài liệu
 
Chọn Chuyên đề:

Tìm thấy 77 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm.
Bài giảng xã hội học: (Lưu hành nội bộ)
      Bài giảng xã hội học: (Lưu hành nội bộ)

Tác giả: Võ Văn Việt
Nhà xuất bản: Trường Đại học Nông Lâm TP.Hồ Chí Minh
Lượt tải về: 0
Lượt mua:
Dung lượng: 1.73 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Cải cách nền hành chính Việt Nam: Thực trạng và giải pháp
      Cải cách nền hành chính Việt Nam: Thực trạng và giải pháp

Tác giả: JAIRO ACUNA-ALFARO
Nhà xuất bản: Chính trị quốc gia
Lượt tải về: 6
Lượt mua:
Dung lượng: 4.40 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Nghiên cứu xã hội học
      Nghiên cứu xã hội học

Tác giả: Bùi Ngọc Hoàn
Nhà xuất bản: Thời đại mới
Lượt tải về: 6
Lượt mua:
Dung lượng: 410.55 (Kb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Bài giảng thống kê xã hội 2
      Bài giảng thống kê xã hội 2

Tác giả: Nguyễn Hữu Tân
Nhà xuất bản: Đại học Đà Lạt
Lượt tải về: 11
Lượt mua:
Dung lượng: 734.93 (Kb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình phát triển cộng đồng - Lý luận và ứng dụng trong phát triển nông thôn
      Giáo trình phát triển cộng đồng - Lý luận và ứng dụng trong phát triển nông thôn

Tác giả: Truơng Văn Tuyển
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 4
Lượt mua:
Dung lượng: 4.53 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Bài giảng thống kê kinh tế - xã hội
      Bài giảng thống kê kinh tế - xã hội

Tác giả: Cao Thị Thuyết
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 5
Lượt mua:
Dung lượng: 3.02 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Pháp luật đại cương: Dùng trong các trường đại học và cao đẳng chuyên nghiệp
      Pháp luật đại cương: Dùng trong các trường đại học và cao đẳng chuyên nghiệp

Tác giả: TS. Lê Minh Toàn
Nhà xuất bản: Chính trị quốc gia
Lượt tải về: 5
Lượt mua:
Dung lượng: 9.30 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Phương pháp luận nghiên cứu khoa học và thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học
      Phương pháp luận nghiên cứu khoa học và thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học

Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Duy Bảo
Nhà xuất bản: Bưu điện
Lượt tải về: 0
Lượt mua:
Dung lượng: 6.08 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình môn học chính trị
      Giáo trình môn học chính trị

Tác giả: Bộ lao động - Thương binh và xã hội
Nhà xuất bản: Lao động - Xã hội
Lượt tải về: 6
Lượt mua:
Dung lượng: 10.97 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
12345678