Chuyên đề
Khoa học tự nhiên - Tài liệu
 
Chọn Chuyên đề:

Tìm thấy 65 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm.
Cơ học lý thuyết
      Cơ học lý thuyết

Tác giả: Ninh Quang Hải
Nhà xuất bản: Xây dựng
Lượt tải về: 0
Lượt mua:
Dung lượng: 3.87 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Khí Tượng Thời Tiết Khí Hậu
      Khí Tượng Thời Tiết Khí Hậu

Tác giả: Phạm Đức Nghĩa
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Nông Nghiệp
Lượt tải về: 0
Lượt mua:
Dung lượng: 13.28 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Kỹ thuật hệ thống công nghệ hóa học tập 2
      Kỹ thuật hệ thống công nghệ hóa học tập 2

Tác giả: GS.TSKH. Nguyễn Minh Tuyển - PGS.TS. Phạm Văm Thiêm
Nhà xuất bản: Khoa học và kỹ thuật Hà Nội
Lượt tải về: 0
Lượt mua:
Dung lượng: 5.70 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Hóa học phân tích định lượng
      Hóa học phân tích định lượng

Tác giả: PGS.TS. Bùi Long Biên
Nhà xuất bản: Khoa học và kỹ thuật Hà Nội
Lượt tải về: 1
Lượt mua:
Dung lượng: 4.09 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình toán cao cấp: Bậc Cao đẳng khối kỹ thuật và kinh tế
      Giáo trình toán cao cấp: Bậc Cao đẳng khối kỹ thuật và kinh tế

Tác giả: Nguyễn Phú Vinh
Nhà xuất bản: Trường Đại Học Công Nghiệp TP.HCM
Lượt tải về: 6
Lượt mua:
Dung lượng: 30.41 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Tính toán quá trình, thiết bị trong công nghệ hóa chất và thực phẩm tập 2
      Tính toán quá trình, thiết bị trong công nghệ hóa chất và thực phẩm tập 2

Tác giả: GS.TSKH Nguyễn Bin
Nhà xuất bản: Khoa học kỹ thuật Hà Nội
Lượt tải về: 3
Lượt mua:
Dung lượng: 5.10 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình toán ứng dụng trong tin học
      Giáo trình toán ứng dụng trong tin học

Tác giả: PGS.TS Bùi Minh Trí
Nhà xuất bản: Giáo dục
Lượt tải về: 1
Lượt mua:
Dung lượng: 4.95 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Các quá trình cơ bản tổng hợp hữu cơ
      Các quá trình cơ bản tổng hợp hữu cơ

Tác giả: PGS.TSKH. Phan Đình Châu
Nhà xuất bản: Khoa học kỹ thuật Hà Nội
Lượt tải về: 0
Lượt mua:
Dung lượng: 6.74 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Phân tích Lí - Hóa
      Phân tích Lí - Hóa

Tác giả: Hồ Viết Quý
Nhà xuất bản: Giáo dục
Lượt tải về: 0
Lượt mua:
Dung lượng: 11.72 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Hóa sinh học #
      Hóa sinh học

Tác giả: GS.TSKH. Phạm Thị Trân Châu (Chủ biên)
Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
Lượt tải về: 0
Lượt mua:
Dung lượng: 7.96 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
1234567