Chuyên đề
Khoa học kỹ thuật - Tài liệu
 
Chọn Chuyên đề:

Tìm thấy 182 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm.
Hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa máy gieo, máy cấy lúa
      Hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa máy gieo, máy cấy lúa

Tác giả: PGS.TS. Chu Văn Thiện
Nhà xuất bản: Nông nghiệp
Lượt tải về: 8
Lượt mua:
Dung lượng: 1.59 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa máy thu hoạch lúa
      Hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa máy thu hoạch lúa

Tác giả: PGS.TS. Chu Văn Thiện
Nhà xuất bản: Nông nghiệp
Lượt tải về: 8
Lượt mua:
Dung lượng: 2.84 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa máy kéo nhỏ hai bánh và bốn bánh
      Hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa máy kéo nhỏ hai bánh và bốn bánh

Tác giả: KS. Đinh Văn Khôi, KS. Ngô Văn Phương, KS. Hà Đức Hồ
Nhà xuất bản: Nông nghiệp
Lượt tải về: 0
Lượt mua:
Dung lượng: 2.91 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Bài tập điều khiển tối ưu
      Bài tập điều khiển tối ưu

Tác giả: Võ Huy Hoàn - Trương Ngọc Tuấn
Nhà xuất bản: Khoa học và kỹ thuật Hà Nội
Lượt tải về: 2
Lượt mua:
Dung lượng: 2.59 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Bài tập đàn hồi ứng dụng
      Bài tập đàn hồi ứng dụng

Tác giả: TS. Nhữ Phương Mai (Chủ biên) - PGS.TS. Nguyễn Nhật Thăng
Nhà xuất bản: Giáo dục
Lượt tải về: 19
Lượt mua:
Dung lượng: 3.02 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
GT kỹ thuật vi xử lý
      GT kỹ thuật vi xử lý

Tác giả: Chu Khắc Huy
Nhà xuất bản: Hà Nội
Lượt tải về: 4
Lượt mua:
Dung lượng: 4.96 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Cơ học - T1
      Cơ học - T1

Tác giả: Đỗ Sanh
Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
Lượt tải về: 3
Lượt mua:
Dung lượng: 3.09 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình thực tập động cơ xăng
      Giáo trình thực tập động cơ xăng

Tác giả: Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 5
Lượt mua:
Dung lượng: 15.59 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình kỹ thuật sửa chữa ô tô
      Giáo trình kỹ thuật sửa chữa ô tô

Tác giả: Hoàng Đình Long
Nhà xuất bản: Giáo dục
Lượt tải về: 1
Lượt mua:
Dung lượng: 13.71 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Cấu tạo, sửa chữa và bảo dưỡng động cơ ô tô
      Cấu tạo, sửa chữa và bảo dưỡng động cơ ô tô

Tác giả: Ngô Viết Khánh
Nhà xuất bản: Giao thông vận tải
Lượt tải về: 1
Lượt mua:
Dung lượng: 9.97 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
12345678910...>>