Chuyên đề
Các quá trình & thiết bị trong SX thực phẩm - Tài liệu
 
Chọn Chuyên đề:

Tìm thấy 31 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm.
Tính toán và thiết kế hệ thống sấy: Tái bản lần thứ nhất
      Tính toán và thiết kế hệ thống sấy: Tái bản lần thứ nhất

Tác giả: Trần Văn Phú
Nhà xuất bản: Giáo dục
Lượt tải về: 1
Lượt mua:
Dung lượng: 11.71 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Thiết bị phản ứng trong công nghiệp hóa học : (Nghiên cứu, tính toán và thiết kế) Tập 2
      Thiết bị phản ứng trong công nghiệp hóa học : (Nghiên cứu, tính toán và thiết kế) Tập 2

Tác giả: Mai Xuân Kỳ
Nhà xuất bản: Khoa học và kỹ thuật
Lượt tải về: 0
Lượt mua:
Dung lượng: 9.50 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Thiết bị phản ứng trong công nghiệp hóa học : (Nghiên cứu, tính toán và thiết kế) Tập 1
      Thiết bị phản ứng trong công nghiệp hóa học : (Nghiên cứu, tính toán và thiết kế) Tập 1

Tác giả: Mai Xuân Kỳ
Nhà xuất bản: Khoa học và kỹ thuật
Lượt tải về: 0
Lượt mua:
Dung lượng: 10.82 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Xác định một số thông số thủy động lực học trong sấy hạt muối tinh bằng lớp sôi
      Xác định một số thông số thủy động lực học trong sấy hạt muối tinh bằng lớp sôi

Tác giả: Bùi Trung thành
Nhà xuất bản: Đại học Công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh
Lượt tải về: 0
Lượt mua:
Dung lượng: 414.04 (Kb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Quá trình và thiết bị thủy lực 3
      Quá trình và thiết bị thủy lực 3

Tác giả:
Nhà xuất bản: Bộ Khoa Học Và Công Nghệ
Lượt tải về: 0
Lượt mua:
Dung lượng: 2.78 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Cơ kỹ thuật : Giáo trình
      Cơ kỹ thuật : Giáo trình

Tác giả:
Nhà xuất bản: Bộ Khoa Học Và Công Nghệ
Lượt tải về: 0
Lượt mua:
Dung lượng: 10.19 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Quá trình công nghệ hóa học
      Quá trình công nghệ hóa học

Tác giả:
Nhà xuất bản: Trường đại học Công Nghiệp TP.Hồ Chí MInh
Lượt tải về: 3
Lượt mua:
Dung lượng: 2.78 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Máy chế biến thực phẩm
      Máy chế biến thực phẩm

Tác giả: Thực phẩm
Nhà xuất bản: Đại học công nghiệp
Lượt tải về: 2
Lượt mua:
Dung lượng: 4.35 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Mô phỏng hệ thống chưng cất thí nghiệm #Simulation of lab distillation system
      Mô phỏng hệ thống chưng cất thí nghiệm

Tác giả: Trịnh Văn Dũng
Nguyễn Hữu Trung
Nhà xuất bản: Đại học Công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh
Lượt tải về: 0
Lượt mua:
Dung lượng: 3.51 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Động học quá trình hấp thị khí SO2 bằng dung dịch Na2CO3 : Luận văn thạc sĩ
      Động học quá trình hấp thị khí SO2 bằng dung dịch Na2CO3 : Luận văn thạc sĩ

Tác giả: Trần Quang Minh
Nhà xuất bản: Đại học Bách khoa Hà Nội
Lượt tải về: 0
Lượt mua:
Dung lượng: 8.43 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
1234