Chuyên đề
Kỹ thuật sản xuất - Tài liệu
 
Chọn Chuyên đề:

Tìm thấy 4 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm.
Khai thác và sử dụng bền vững đa dạng sinh học thủy sinh vật và nguồn lợi thủy sản Việt Nam
      Khai thác và sử dụng bền vững đa dạng sinh học thủy sinh vật và nguồn lợi thủy sản Việt Nam

Tác giả: Vũ Trung Tạng
Nguyễn Đình Mão
Nhà xuất bản: Nông nghiệp
Lượt tải về: 21
Lượt mua:
Dung lượng: 6.59 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Kỹ thuật sản xuất nuối khoáng
      Kỹ thuật sản xuất nuối khoáng

Tác giả: Bùi Song Châu
Nhà xuất bản: Khoa học và kỹ thuật
Lượt tải về: 4
Lượt mua:
Dung lượng: 3.70 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Phát triển sản xuất và tiêu thụ bưởi diễn ở Việt Nam
      Phát triển sản xuất và tiêu thụ bưởi diễn ở Việt Nam

Tác giả: TS. Nguyễn Công Tiệp
Nhà xuất bản: Nông nghiệp
Lượt tải về: 0
Lượt mua:
Dung lượng: 2.96 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
GT điện kt, an toàn và bảo hộ lao động #
      GT điện kt, an toàn và bảo hộ lao động

Tác giả: Hoàng Thị Thanh Phương
Nhà xuất bản: Hải Phòng
Lượt tải về: 0
Lượt mua:
Dung lượng: 6.11 (Mb)
Giá tiền: 10,000 VNĐ
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích: