Chuyên đề
kinh tế nông nghiệp - Tài liệu
 
Chọn Chuyên đề:

Tìm thấy 61 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm.
Tài liệu khuyến nông cho các hoạt động cải thiện sinh kế cho người dân ở khu vực Tây Nguyên
      Tài liệu khuyến nông cho các hoạt động cải thiện sinh kế cho người dân ở khu vực Tây Nguyên

Tác giả: Bộ Nông Nghiệp và Phát triển Nông Thôn
Nhà xuất bản: Hà Nội
Lượt tải về: 0
Lượt mua:
Dung lượng: 1.22 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Bài giảng khuyến nông - khuyến lâm
      Bài giảng khuyến nông - khuyến lâm

Tác giả: Đinh Đức Thuận
Võ Hùng
Phạm Trịnh Hùng
Nhà xuất bản: Hà Nội
Lượt tải về: 0
Lượt mua:
Dung lượng: 965.41 (Kb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Tài liệu hướng dẫn phương pháp khuyến nông
      Tài liệu hướng dẫn phương pháp khuyến nông

Tác giả: Trần Văn Khẩn
Ngô Xuân Hoàng
Nhà xuất bản: Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông Thôn
Lượt tải về: 0
Lượt mua:
Dung lượng: 996.14 (Kb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Bài giảng nguyên lý hệ thống nông nghiệp
      Bài giảng nguyên lý hệ thống nông nghiệp

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh
Nhà xuất bản: Đại học Nông Lâm Huế
Lượt tải về: 0
Lượt mua:
Dung lượng: 1.08 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình giới và phát triển
      Giáo trình giới và phát triển

Tác giả: Văn phòng Dự án Quốc Gia
Nhà xuất bản: Hà Nội
Lượt tải về: 0
Lượt mua:
Dung lượng: 2.92 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Tài liệu hướng dẫn học tập giới và phát triển
      Tài liệu hướng dẫn học tập giới và phát triển

Tác giả: THÁI THỊ NGỌC DƯ
Nhà xuất bản: TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM
Lượt tải về: 0
Lượt mua:
Dung lượng: 1.25 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giới và phát triển con người
      Giới và phát triển con người

Tác giả: Đặng Bích Thủy
Nhà xuất bản: Nghiên cứu gia đình và giới
Lượt tải về: 0
Lượt mua:
Dung lượng: 2.52 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Bài giảng khuyến nông: (Tài liệu dùng cho sinh viên ngành kinh tế nông nghiệp)
      Bài giảng khuyến nông: (Tài liệu dùng cho sinh viên ngành kinh tế nông nghiệp)

Tác giả: Dương Xuân Lâm
Nhà xuất bản: Trường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội
Lượt tải về: 0
Lượt mua:
Dung lượng: 2.03 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình sinh thái học đồng ruộng
      Giáo trình sinh thái học đồng ruộng

Tác giả: Trần Đức Viên
Nguyễn Thanh Lâm
Nhà xuất bản: Nông nghiệp
Lượt tải về: 0
Lượt mua:
Dung lượng: 8.37 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Kinh tế, chính sách nông nghiệp và phát triển nông thôn #
      Kinh tế, chính sách nông nghiệp và phát triển nông thôn

Tác giả: Vũ Trọng Khải
Đào Thế Anh
Nguyễn Văn Tuấn
Nhà xuất bản: Chính Trị Quốc Gia
Lượt tải về: 8
Lượt mua:
Dung lượng: 5.78 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
1234567