Chuyên đề
Phân tích kinh tế - Tài liệu
 
Chọn Chuyên đề:

Tìm thấy 12 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm.
Tăng cường hợp tác kinh tế để đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa ở Hà Nội
      Tăng cường hợp tác kinh tế để đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa ở Hà Nội

Tác giả: Nguyễn Minh Phong
Nhà xuất bản: Viện nghiên cứu phát triển Kinh tế xã hội Hà Nội
Lượt tải về: 1
Lượt mua:
Dung lượng: 386.57 (Kb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Phân tích hoạt động kinh tế
      Phân tích hoạt động kinh tế

Tác giả: TS. Nguyễn Ngọc Quang (Chủ biên)
Nhà xuất bản: Giáo dục
Lượt tải về: 4
Lượt mua:
Dung lượng: 4.61 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình phân tích tài chính doanh nghiệp
      Giáo trình phân tích tài chính doanh nghiệp

Tác giả: Ngô Thế Chi
Nhà xuất bản: Tài chính
Lượt tải về: 3
Lượt mua:
Dung lượng: 7.81 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Phân Tích Hoạt Động Kinh Tế
      Phân Tích Hoạt Động Kinh Tế

Tác giả: TS. Nguyễn Ngọc Quang
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo Dục
Lượt tải về: 2
Lượt mua:
Dung lượng: 5.26 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo Trình Kinh Tế Học Vi Mô
      Giáo Trình Kinh Tế Học Vi Mô

Tác giả: PGS.TS Phạm Văn Minh
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo Dục
Lượt tải về: 3
Lượt mua:
Dung lượng: 3.80 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình phân tích hoạt động kinh doanh
      Giáo trình phân tích hoạt động kinh doanh

Tác giả: Trương Bá Thanh
Nhà xuất bản: Đà Nẵng
Lượt tải về: 3
Lượt mua:
Dung lượng: 4.47 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Phân tích hoạt động kinh doanh
      Phân tích hoạt động kinh doanh

Tác giả: Trịnh Văn Sơn
Nhà xuất bản: Trường đại học kinh tế Huế
Lượt tải về: 1
Lượt mua:
Dung lượng: 4.05 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Phân tích hoạt động kinh doanh
      Phân tích hoạt động kinh doanh

Tác giả: Phạm, Văn Dược
Nhà xuất bản: Thống Kê
Lượt tải về: 1
Lượt mua:
Dung lượng: 54.89 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Phân tích hoạt động kinh tế
      Phân tích hoạt động kinh tế

Tác giả: Nguyễn Ngọc Quang
Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
Lượt tải về: 5
Lượt mua:
Dung lượng: 5.05 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo Trình Phân Tích Hoạt Động Kinh Tế Doanh Nghiệp Sản Xuất
      Giáo Trình Phân Tích Hoạt Động Kinh Tế Doanh Nghiệp Sản Xuất

Tác giả: Phương Thị Hồng Hà
Nhà xuất bản: Hà Nội
Lượt tải về: 2
Lượt mua:
Dung lượng: 3.09 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
12