Chuyên đề
Thủy lợi - Tài liệu
 
Chọn Chuyên đề:

Tìm thấy 17 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm.
Giáo trình Sức bền vật liệu
      Giáo trình Sức bền vật liệu

Tác giả: Hoàng Thị Hợi
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 1
Lượt mua:
Dung lượng: 6.76 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình Thủy lực cơ sở
      Giáo trình Thủy lực cơ sở

Tác giả: Nguyễn Xuân Vui
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 1
Lượt mua:
Dung lượng: 6.52 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình Thủy công
      Giáo trình Thủy công

Tác giả: Vũ Hoàng An
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 1
Lượt mua:
Dung lượng: 5.01 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình Thiết kế đập
      Giáo trình Thiết kế đập

Tác giả: Lê Ngọc Nhuận
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 1
Lượt mua:
Dung lượng: 4.42 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
GT Thiết kế công trình dẫn và tháo nước
      GT Thiết kế công trình dẫn và tháo nước

Tác giả: Lê Ngọc Nhuận
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 1
Lượt mua:
Dung lượng: 5.36 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
GT Hình họa - Vẽ kỹ thuật
      GT Hình họa - Vẽ kỹ thuật

Tác giả: Phạm Minh Tâm
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 1
Lượt mua:
Dung lượng: 7.21 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình cơ học kết cấu
      Giáo trình cơ học kết cấu

Tác giả: Hoàng Thị Hợi
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 1
Lượt mua:
Dung lượng: 7.53 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình Cơ học cơ sở
      Giáo trình Cơ học cơ sở

Tác giả: Phạm Minh Tâm, Hoàng Thị Hợi
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 1
Lượt mua:
Dung lượng: 5.64 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Vẽ Kỹ Thuật Công Trình Thủy Lợi
      Vẽ Kỹ Thuật Công Trình Thủy Lợi

Tác giả: Bộ Môn Hình Họa Và Vẽ Kỹ Thuật - ĐH Thủy Lợi
Nhà xuất bản: Xây dựng
Lượt tải về: 0
Lượt mua:
Dung lượng: 1.64 (Mb)
Giá tiền: 14,000 VNĐ
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Công Trình Biển Chỉ Dẫn Thiết Kế Và Thi Công ĐÊ CHẮN SÓNG
      Công Trình Biển Chỉ Dẫn Thiết Kế Và Thi Công ĐÊ CHẮN SÓNG

Tác giả: TS. Nguyễn Hữu Đẩu (dịch)
Nhà xuất bản: Xây dựng
Lượt tải về: 0
Lượt mua:
Dung lượng: 4.34 (Mb)
Giá tiền: 18,000 VNĐ
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
12