Chuyên đề
GTNB CĐ-CN-KT&TL Miền Trung - Tài liệu
 
Chọn Chuyên đề:

Tìm thấy 52 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm.
Giáo trình Quản lý chi phí đầu tư xây dựng
      Giáo trình Quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Tác giả: Phạm Thị Thanh Huyền
Nhà xuất bản: 2012
Lượt tải về: 1
Lượt mua:
Dung lượng: 6.42 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình Xác xuất thống kê
      Giáo trình Xác xuất thống kê

Tác giả: Phạm Văn Tiến, Lê Thị Kim Oanh
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 1
Lượt mua:
Dung lượng: 4.26 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình Sức bền vật liệu
      Giáo trình Sức bền vật liệu

Tác giả: Hoàng Thị Hợi
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 1
Lượt mua:
Dung lượng: 6.76 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình Thủy lực cơ sở
      Giáo trình Thủy lực cơ sở

Tác giả: Nguyễn Xuân Vui
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 1
Lượt mua:
Dung lượng: 6.52 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình Thủy công
      Giáo trình Thủy công

Tác giả: Vũ Hoàng An
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 1
Lượt mua:
Dung lượng: 5.01 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình Thiết kế đập
      Giáo trình Thiết kế đập

Tác giả: Lê Ngọc Nhuận
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 1
Lượt mua:
Dung lượng: 4.42 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
GT Thiết kế công trình dẫn và tháo nước
      GT Thiết kế công trình dẫn và tháo nước

Tác giả: Lê Ngọc Nhuận
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 1
Lượt mua:
Dung lượng: 5.36 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
GT Hình họa - Vẽ kỹ thuật
      GT Hình họa - Vẽ kỹ thuật

Tác giả: Phạm Minh Tâm
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 1
Lượt mua:
Dung lượng: 7.21 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình cơ học kết cấu
      Giáo trình cơ học kết cấu

Tác giả: Hoàng Thị Hợi
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 1
Lượt mua:
Dung lượng: 7.53 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình Cơ học cơ sở
      Giáo trình Cơ học cơ sở

Tác giả: Phạm Minh Tâm, Hoàng Thị Hợi
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 1
Lượt mua:
Dung lượng: 5.64 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
123456