Chuyên đề
Kinh tế - Tài liệu
 
Chọn Chuyên đề:

Tìm thấy 226 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm.
Bên cạnh điều bí ẩn
      Bên cạnh điều bí ẩn

Tác giả: Vladimir Mezenxep
a Nguyễn Chiến Dịch
Nhà xuất bản: Khoa học và Kỹ thuật
Lượt tải về: 0
Lượt mua:
Dung lượng: 600.93 (Kb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Không có bữa ăn nào miễm phí
      Không có bữa ăn nào miễm phí

Tác giả: Alan Phan
Nhà xuất bản: Văn hóa dân tộc
Lượt tải về: 0
Lượt mua:
Dung lượng: 877.05 (Kb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Siêu kinh tế học hài hước: Sự giảm nhiệt toàn cầu,...
      Siêu kinh tế học hài hước: Sự giảm nhiệt toàn cầu,...

Tác giả: STEVEN D. LEVITT
STEPHEN J. DUBNER
Nhà xuất bản: Alpha books
Lượt tải về: 0
Lượt mua:
Dung lượng: 1.21 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình quản lý xã hội
      Giáo trình quản lý xã hội

Tác giả: Đỗ Hoàn Toàn
Phan Kim Chiến
Đỗ Thị Hải Hà
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Lượt mua:
Dung lượng: 9.11 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình kinh tế môi trường
      Giáo trình kinh tế môi trường

Tác giả: Hoàng Xuân Cơ
Nhà xuất bản: Giáo Dục
Lượt tải về: 0
Lượt mua:
Dung lượng: 6.34 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Kinh tế luật
      Kinh tế luật

Tác giả: Lê Nết
Nhà xuất bản: Tri Thức Trẻ
Lượt tải về: 0
Lượt mua:
Dung lượng: 1.26 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Bài giảng hệ thống thông tin quản lý
      Bài giảng hệ thống thông tin quản lý

Tác giả: Phạm Hùng
Nhà xuất bản: Trường Cao đẳng Lương Thực - Thực Phẩm
Lượt tải về: 0
Lượt mua:
Dung lượng: 1.18 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Kinh tế học vi mô: (Dùng cho học phần kinh tế vi mô cơ sở)
      Kinh tế học vi mô: (Dùng cho học phần kinh tế vi mô cơ sở)

Tác giả: Nguyễn Văn Dần
Nhà xuất bản: Lao động xã hội
Lượt tải về: 0
Lượt mua:
Dung lượng: 5.44 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Thặng dư tiêu dùng và vận dụng trong phân tích chính sách #
      Thặng dư tiêu dùng và vận dụng trong phân tích chính sách

Tác giả: Cao Thúy Xiêm
Nhà xuất bản: Tạp chí Kinh tế và phát triển
Lượt tải về: 0
Lượt mua:
Dung lượng: 166.36 (Kb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Tư duy kinh tế - yếu tố đột phá để phát triển kinh tế bền vững # Economic thought - breakthrough factor for sustainable economic development
      Tư duy kinh tế - yếu tố đột phá để phát triển kinh tế bền vững

Tác giả: Nguyễn Chí Hải
Nhà xuất bản: Đại học Kinh tế Luật
Lượt tải về: 4
Lượt mua:
Dung lượng: 6.30 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
12345678910...>>