Chuyên đề
Công nghệ sinh học ứng dụng - Tài liệu
 
Chọn Chuyên đề:

Tìm thấy 124 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm.
Công nghệ sinh học
      Công nghệ sinh học

Tác giả: Trương Văn Lung
Nhà xuất bản: Huế
Lượt tải về: 0
Lượt mua:
Dung lượng: 3.82 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình sinh hóa học động vật
      Giáo trình sinh hóa học động vật

Tác giả: Trần Tố
Cù Thị Thúy Nga
Nhà xuất bản: Nông nghiệp
Lượt tải về: 0
Lượt mua:
Dung lượng: 3.05 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình Công nghệ sinh học thực vật
      Giáo trình Công nghệ sinh học thực vật

Tác giả: Mai Xuân Lương
Nhà xuất bản: Đại học Đà Lạt
Lượt tải về: 0
Lượt mua:
Dung lượng: 7.65 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình công nghệ gen trong nông nghiệp
      Giáo trình công nghệ gen trong nông nghiệp

Tác giả: Trần Thị Lệ
Nguyễn Hoàng Lộc
Trần Quốc Dung
Nhà xuất bản: Trường Đại học Nông Lâm Huế
Lượt tải về: 0
Lượt mua:
Dung lượng: 3.77 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Plant tissue culture engineering
      Plant tissue culture engineering

Tác giả: S. DUTTA GUPTA
YASUOMI IBARAKI
Nhà xuất bản: Springer
Lượt tải về: 0
Lượt mua:
Dung lượng: 7.52 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình công nghệ sinh học trong sản xuất và đời sống
      Giáo trình công nghệ sinh học trong sản xuất và đời sống

Tác giả: Trương Văn Lung
Nhà xuất bản: Đại học Huế
Lượt tải về: 0
Lượt mua:
Dung lượng: 5.10 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình cơ sở di truyền chọn giống thực vật
      Giáo trình cơ sở di truyền chọn giống thực vật

Tác giả: Hoàng Trọng Phán
Trương Thị Bích Phượng
Nhà xuất bản: Đại học Huế
Lượt tải về: 0
Lượt mua:
Dung lượng: 6.44 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình di truyền học người
      Giáo trình di truyền học người

Tác giả: Chu Văn Mẫn
Nhà xuất bản: Khoa học và kỹ thuật
Lượt tải về: 0
Lượt mua:
Dung lượng: 2.48 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Di truyền và công nghệ tế bào soma
      Di truyền và công nghệ tế bào soma

Tác giả: Nguyễn Như Hiền
Nhà xuất bản: Khoa học và kỹ thuật
Lượt tải về: 0
Lượt mua:
Dung lượng: 8.79 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình công nghệ tế bào
      Giáo trình công nghệ tế bào

Tác giả: Nguyễn Hoàng Lộc
Nhà xuất bản: Đại học Huế
Lượt tải về: 0
Lượt mua:
Dung lượng: 3.49 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
12345678910...>>