Thêm yêu cầu mua tài liệu số. Đóng

Tiêu đề:
Kế toán nhà nước
Tác giả:
Phạm Văn Đăng
Nhà xuất bản:
Thống kê
Chủ đề:
Kế toán
Tác giả phụ:
Phan Thị Cúc

Danh sách tệp tin số cần yêu cầu.

STTTên tệp tin sốGiá gốcGiá chính sáchThành tiền
1. Kế toán nhà nước phần 1 0 0 Miễn phí
2. Kế toán nhà nước phần 2 0 0 Miễn phí

Đơn vị tiền tệ: VNĐ
 .