Thêm yêu cầu mua tài liệu số. Đóng

Tiêu đề:
Hệ thống bài tập, bài giải và dạng đề thi môn nghiệp vụ ngân hàng thương mại
Tác giả:
Nguyễn, Đăng Dờn
Nhà xuất bản:
Đại học Quốc gia T.P.HCM
Chủ đề:
Bài tập
Tác giả phụ:
Hoàng Đức

Danh sách tệp tin số cần yêu cầu.

STTTên tệp tin sốGiá gốcGiá chính sáchThành tiền
1. Hệ thống bài tập, bài giải và dạng đề thi môn nghiệp vụ ngân hàng thương mại 0 0 Miễn phí

Đơn vị tiền tệ: VNĐ
 .