Chuyên đề
Sổ tay thiết kế cơ khí tập 1
Thông tin biên mục
Tiêu đề: Sổ tay thiết kế cơ khí tập 1
Tác giả: Hà Văn Vui; Nguyễn Chỉ Sáng; Phan Đăng Phong
Chủ đề: Cơ khí; Chế tạo máy;
Mô tả: Các vấn đề về kĩ thuật chung; Vật liệu chế tạo máy; Dung sai và lắp ghép; Nhám bề mặt; Các yếu tố kết cấu; Tính công nghệ của hết cấu; Các chi tiết và bộ phận tiêu chuẩn...
Nhà xuất bản: Khoa học và kỹ thuật
Ngày tháng: 2006
Mô tả vật lý: 731tr.
Ngôn ngữ: vie
Nơi chứa: TV Trường CĐ Bảo Lộc
.
Giá: Miễn phí   Bình chọn:
Ngày tạo: 13/06/2013 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: - GT NB CĐ CN & KT Bảo Lộc
- Cơ khí
.
Xem chi tiết:
Tài liệu quan tâm:
Yêu cầu mua:
Mua tài liệu:
Mua cả bộ:
Tải tài liệu số:
Lượt bình chọn:
0
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter