Chuyên đề
English for Accounting - Anh văn chuyên ngành Kế toán
Thông tin biên mục
Tiêu đề: English for Accounting - Anh văn chuyên ngành Kế toán
Chủ đề: Ngoại ngữ
Kế toán
Tiếng anh
Giáo trình
Mô tả: Lý thuyết và bài tập mẫu về phương pháp kế toán
Nhà xuất bản: Ho Chi Minh City university of Education
Ngày tháng: 2007
Loại hình, kiểu: Giáo trình
Mô tả vật lý: 157Tr.
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Trường Cao Đẳng Lương Thực - Thực Phẩm
.
Giá: Miễn phí   Bình chọn:
Ngày tạo: 11/06/2013 Điểm bình chọn:
5.0
Chuyên đề: - Ngôn ngữ học
- Ngoại ngữ
- GT NB CĐ LT-TP Đà Nẵng
.
Xem chi tiết:
Tài liệu quan tâm:
Yêu cầu mua:
Mua tài liệu:
Mua cả bộ:
Tải tài liệu số:
Lượt bình chọn:
3
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter