Chuyên đề
Món ăn Việt Nam truyền thống
Thông tin biên mục
Tiêu đề: Món ăn Việt Nam truyền thống
Chủ đề: Món ăn
Truyền thống
Ẩm thực
Mô tả: Giới thiệu những món ăn truyền thống của Việt Nam
Nhà xuất bản: Hà Nội
Ngày tháng: 2009
Loại hình, kiểu: Tham Khảo
Mô tả vật lý: 224tr.
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Thư viện Trường CĐ LT-TP
.
Giá: Miễn phí   Bình chọn:
Ngày tạo: 21/02/2013 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: - Công nghệ thực phẩm
- Công nghệ chế biến
- GT NB CĐ LT-TP Đà Nẵng
- Kỹ thuật nấu ăn
.
Xem chi tiết:
Tài liệu quan tâm:
Yêu cầu mua:
Mua tài liệu:
Mua cả bộ:
Tải tài liệu số:
Lượt bình chọn:
0
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter