Chuyên đề
Kế toán nhà nước
Thông tin biên mục
Tiêu đề: Kế toán nhà nước
Tác giả: Phạm Văn Đăng
Chủ đề: Kế toán
Nhà nước
Mô tả: Tổng quan về kế toán nhà nước, Kế toán hành chính sự nghiệp, kế toán kho bác, kế toán xã phường và đoàn thể
Nhà xuất bản: Thống kê
Tác giả phụ: Phan Thị Cúc
Trần Phước
Nguyễn Thị Tuyết Nga
Nguyễn Thị Thúy Hạnh
Ngày tháng: 2007
Loại hình, kiểu: Giáo trình
Mô tả vật lý: 514tr.
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Trường CĐ Lương Thực - Thực Phẩm
.
Giá: Miễn phí   Bình chọn:
Ngày tạo: 03/06/2013 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: - Kinh tế
- Kế toán-Kiểm toán
- GT NB CĐ LT-TP Đà Nẵng
.
Xem chi tiết:
Tài liệu quan tâm:
Yêu cầu mua:
Mua tài liệu:
Mua cả bộ:
Tải tài liệu số:
Lượt bình chọn:
0
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter