Chuyên đề
Kỹ thuật điện tử số
Thông tin biên mục
Tiêu đề: Kỹ thuật điện tử số
Tác giả: TS. Đặng Văn Chuyết
Chủ đề: Điện tử số
Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
Ngày tháng: 2010
Loại hình, kiểu: Sách đơn
Mô tả vật lý: 304 Tr.
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Thư viện Trường Cao Đẳng Công Nghệ và Kinh Tế Hà Nội
Quyền: Công ty cổ phần sách Đại học - Dạy nghề, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
.
Giá: Miễn phí   Bình chọn:
Ngày tạo: 27/05/2013 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: - GT NB CĐ CN & Kinh Tế Hà Nội
- Khoa học kỹ thuật
- Điện tử
.
Xem chi tiết:
Tài liệu quan tâm:
Yêu cầu mua:
Mua tài liệu:
Mua cả bộ:
Tải tài liệu số:
Lượt bình chọn:
0
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
 

Trailer
 
 


Giáo trình tin học ứng dụng

Tác giả: Lê Thái Sơn

Giá tiền: Miễn phí

Sức bền vật liệu

Tác giả: PGS,TS Lê Ngọc Hồng

Giá tiền: Miễn phí

Giáo trình máy điện

Tác giả: Đặng Văn Đào

Giá tiền: Miễn phí