Chuyên đề
Tiếng Anh " chuẩn" của người bản ngữ hay tiếng Anh như ngôn ngữ quốc tế? / “Native- like standard” english or “world/international” English?
Thông tin biên mục
Tiêu đề: Tiếng Anh " chuẩn" của người bản ngữ hay tiếng Anh như ngôn ngữ quốc tế?
“Native- like standard” english or “world/international” English?
Tác giả: Võ Thị Thao Ly
Chủ đề: Tiếng Anh
Ngoại ngữ
Mô tả: Trong những thập niên vừa qua, vấn đề về “Tiếng Anh chuẩn của người bản ngữ” hay “Tiếng Anh như ngôn ngữ quốc tế” đã đươc đề cập đến trong việc dạy - học tiếng. Liệu Việt Nam đã nhận định được điều này và đã có biến chuyển gì trong viêc dạy - học cũn
Nhà xuất bản: Đại Học Đà Nẵng
Ngày tháng: 2010
Loại hình, kiểu: Ấn phẩm định kỳ
Mô tả vật lý: 5tr.
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Thư viện Trường CĐ LT-TP
.
Giá: Miễn phí   Bình chọn:
Ngày tạo: 27/05/2013 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: - Ngôn ngữ học
- Ngoại ngữ
- GT NB CĐ LT-TP Đà Nẵng
.
Xem chi tiết:
Tài liệu quan tâm:
Yêu cầu mua:
Mua tài liệu:
Mua cả bộ:
Tải tài liệu số:
Lượt bình chọn:
0
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter