Chuyên đề
Giáo trình quản trị sản xuất đại cương
Thông tin biên mục
Tiêu đề: Giáo trình quản trị sản xuất đại cương
Chủ đề: Quản trị sản xuất
Giáo trình
Quản trị
Mô tả: Tổng quan về quản trị sản xuất, Hoạch định chiến lược sản xuất. Xác định địa điểm nhà máy, Bố trí mặt bằng. Hoạch định tổng hợp và hoạch định tồn kho
Nhà xuất bản: Đại học công nghiệp TP.HCM
Ngày tháng: 2010
Loại hình, kiểu: Giáo trình
Mô tả vật lý: 157tr.
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Trường CĐ Lương Thực - Thực Phẩm
.
Giá: Miễn phí   Bình chọn:
Ngày tạo: 27/05/2013 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: - Kinh tế
- Quản trị kinh doanh
- GT NB CĐ LT-TP Đà Nẵng
.
Xem chi tiết:
Tài liệu quan tâm:
Yêu cầu mua:
Mua tài liệu:
Mua cả bộ:
Tải tài liệu số:
Lượt bình chọn:
0
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter