Chuyên đề
Kỹ thuật chăn nuôi ngan Pháp
Thông tin biên mục
Tiêu đề: Kỹ thuật chăn nuôi ngan Pháp
Tác giả: Viện chăn nuôi - Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương
Chủ đề: Chăn nuôi, gia cầm
Mô tả: Trình bày những nội dung chủ yếu về đặc điểm sinh học, tính năng sản xuất, kỹ thuật chăm sóc và các biện pháp thú y phòng bệnh, an toàn sinh học cho ngan.
Nhà xuất bản: Nông Nghiệp
Ngày tháng: 2009
Mô tả vật lý: 48Tr
Ngôn ngữ: Vie
.
Giá: Miễn phí   Bình chọn:
Ngày tạo: 25/05/2013 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: - GT NB CĐ NN Nam Bộ (Tiền Giang)
.
Xem chi tiết:
Tài liệu quan tâm:
Yêu cầu mua:
Mua tài liệu:
Mua cả bộ:
Tải tài liệu số:
Lượt bình chọn:
0
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter