Chuyên đề
Truyền tinh nhân tạo cho bò
Thông tin biên mục
Tiêu đề: Truyền tinh nhân tạo cho bò
Tác giả: Đinh Văn Cải
Chủ đề: Chăn nuôi, gia súc
Nhà xuất bản: Nông nghiệp
Tác giả phụ: Nguyễn Ngọc Tấn
Ngày tháng: 2007
Mô tả vật lý: 202Tr
Ngôn ngữ: Vie
.
Giá: Miễn phí   Bình chọn:
Ngày tạo: 25/05/2013 Điểm bình chọn:
5.0
Chuyên đề: - GT NB CĐ NN Nam Bộ (Tiền Giang)
.
Xem chi tiết:
Tài liệu quan tâm:
Yêu cầu mua:
Mua tài liệu:
Mua cả bộ:
Tải tài liệu số:
Lượt bình chọn:
1
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter