Chuyên đề
Thanh toán quốc tế
Thông tin biên mục
Tiêu đề: Thanh toán quốc tế
Tác giả: Võ Thị Thúy Anh
Chủ đề: Tỷ giá hối đoái
Tài chính
Tiền tệ
Giáo trình
Mô tả: Tổng quan về thanh toán quốc tế. Giới thiệu về các phương tiện và điều kiện thanh toán quốc tế. Phương tiện thanh toán nhờ thu và phương tiện tín dụng chứng từ. Bảo lãnh thanh toán và tín dụng dự phòng trong thương mại quốc tế. Bộ chứng từ trong than
Nhà xuất bản: Tài chính
Tác giả phụ: Đặng, Tùng Lâm
Hồ, Hữu Tiến
Lê, Phương Dung
Võ, Thị Thúy Anh
Ngày tháng: 2011
Mô tả vật lý: 496tr
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Thư viện Trường CĐ LT-TP
.
Giá: Miễn phí   Bình chọn:
Ngày tạo: 24/05/2013 Điểm bình chọn:
5.0
Chuyên đề: - Kinh tế
- Tài chính - Tiền tệ
- GT NB CĐ LT-TP Đà Nẵng
.
Xem chi tiết:
Tài liệu quan tâm:
Yêu cầu mua:
Mua tài liệu:
Mua cả bộ:
Tải tài liệu số:
Lượt bình chọn:
1
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter