Chuyên đề
Sửa chữa điện dân dụng và công nghiệp
Thông tin biên mục
Tiêu đề: Sửa chữa điện dân dụng và công nghiệp
Tác giả: Bùi Văn Yên - Trần Nhật Tân
Chủ đề: Điện dân dụng và công nghiệp
Mô tả: Sách dùng cho Công nhân và kỹ thuật viên
Nhà xuất bản: Giáo dục
Ngày tháng: 2004
Loại hình, kiểu: Sách đơn
Mô tả vật lý: 243 Tr.
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Thư viện Trường Cao Đẳng Công Nghệ và Kinh Tế Hà Nội
.
Giá: Miễn phí   Bình chọn:
Ngày tạo: 24/05/2013 Điểm bình chọn:
3.0
Chuyên đề: - GT NB CĐ CN & Kinh Tế Hà Nội
- Khoa học kỹ thuât
- Khoa học kỹ thuật
- Điện dân dụng & công nghiệp
.
Xem chi tiết:
Tài liệu quan tâm:
Yêu cầu mua:
Mua tài liệu:
Mua cả bộ:
Tải tài liệu số:
Lượt bình chọn:
4
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
 

Trailer
 
 


Giáo trình tin học ứng dụng

Tác giả: Lê Thái Sơn

Giá tiền: Miễn phí

Sức bền vật liệu

Tác giả: PGS,TS Lê Ngọc Hồng

Giá tiền: Miễn phí

Giáo trình máy điện

Tác giả: Đặng Văn Đào

Giá tiền: Miễn phí