Chuyên đề
Luyện dịch Việt Anh
Thông tin biên mục
Tiêu đề: Luyện dịch Việt Anh
Tác giả: Minh Thu
Nguyễn Hòa
Chủ đề: Ngoại ngữ
Mô tả: Cung cấp một số kỹ năng cơ bản khi dịch Việt - Anh
Mô tả vật lý: 350tr
Ngôn ngữ: Vie
Eng
Nơi chứa: Thư viện Trường CĐ LT-TP
.
Giá: Miễn phí   Bình chọn:
Ngày tạo: 21/02/2013 Điểm bình chọn:
5.0
Chuyên đề: - Ngôn ngữ học
- Ngoại ngữ
- GT NB CĐ LT-TP Đà Nẵng
.
Xem chi tiết:
Tài liệu quan tâm:
Yêu cầu mua:
Mua tài liệu:
Mua cả bộ:
Tải tài liệu số:
Lượt bình chọn:
5
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
 

Trailer