Chuyên đề
Sổ tay chọn máy thi công xây dựng
Thông tin biên mục
Tiêu đề: Sổ tay chọn máy thi công xây dựng
Tác giả: Nguyễn Tiến Thụ
Nhà xuất bản: Xây dựng
Ngày tháng: 2010
Mô tả vật lý: 71Tr
Nguồn gốc: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
Ngôn ngữ: Vie
.
Giá: Miễn phí   Bình chọn:
Ngày tạo: 24/05/2013 Điểm bình chọn:
4.0
Chuyên đề: - GT NB CĐ NN Nam Bộ (Tiền Giang)
- Thủy Lợi
.
Xem chi tiết:
Tài liệu quan tâm:
Yêu cầu mua:
Mua tài liệu:
Mua cả bộ:
Tải tài liệu số:
Lượt bình chọn:
38
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter