Chuyên đề
Giáo trình Sinh lý thực vật
Thông tin biên mục
Tiêu đề: Giáo trình Sinh lý thực vật
Tác giả: Trần Thị Thuyên
Chủ đề: Giáo trình
Thực vật
Mô tả: Trình bày các vấn đề về: phân loại thực vật; tế bào và mô thực vật; hình thái thực vật và sự sinh sản; sự trao đổi nước ở thực vật, quang hợp ở thực vật bậc cao; hô hấp ở thực vật, sinh trưởng và phát triển ở thực vật,...
Nhà xuất bản: Thống kê
Ngày tháng: 2002
Loại hình, kiểu: Sách lẻ
Mô tả vật lý: 159Tr
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Thư viện: Trường Cao Đẳng Nông Nghiệp và PTNT Bắc Bộ
.
Giá: Miễn phí   Bình chọn:
Ngày tạo: 23/05/2013 Điểm bình chọn:
2.0
Chuyên đề: - Công nghệ sinh học ứng dụng
- GT NB CĐ NN & PTNT Bắc Bộ
- bảo vệ thực vật
.
Xem chi tiết:
Tài liệu quan tâm:
Yêu cầu mua:
Mua tài liệu:
Mua cả bộ:
Tải tài liệu số:
Lượt bình chọn:
1
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter