Chuyên đề
Hệ thống bài tập, bài giải và dạng đề thi môn nghiệp vụ ngân hàng thương mại
Thông tin biên mục
Tiêu đề: Hệ thống bài tập, bài giải và dạng đề thi môn nghiệp vụ ngân hàng thương mại
Tác giả: Nguyễn, Đăng Dờn
Chủ đề: Bài tập
Ngân hàng Thương mại
Nghiệp vụ
Mô tả: Bài tập tình huống và bài giải trực tiếp giúp người đọc nắm bắt phương pháp xử lý các nôi dung liên quan đến các nghiệp vụ tín dụng của NHTM
Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia T.P.HCM
Tác giả phụ: Hoàng Đức
Nguyễn Quốc Anh
Trần Huy Hoàng
Ngày tháng: 2011
Mô tả vật lý: 143tr
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Thư viện trường CĐ LT-TP
.
Giá: Miễn phí   Bình chọn:
Ngày tạo: 21/02/2013 Điểm bình chọn:
3.0
Chuyên đề: - Kinh tế
- GT NB CĐ LT-TP Đà Nẵng
.
Xem chi tiết:
Tài liệu quan tâm:
Yêu cầu mua:
Mua tài liệu:
Mua cả bộ:
Tải tài liệu số:
Lượt bình chọn:
2
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter