Chuyên đề
Giáo trình Máy Bơm Và Trạm Bơm
Thông tin biên mục
Tiêu đề: Giáo trình Máy Bơm Và Trạm Bơm
Tác giả: Th.S Vũ Văn Đoan; Th.S Hoàng Văn Cường; Th.S Đỗ Minh Thu
Chủ đề: máy bơm và trạm bơm
Ngày tháng: 2012
Loại hình, kiểu: sách đơn bản
Mô tả vật lý: 242 Tr
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Trường CĐ Thủy Lợi Bắc Bộ
.
Giá: Miễn phí   Bình chọn:
Ngày tạo: 17/05/2013 Điểm bình chọn:
5.0
Chuyên đề: - GT NB CĐ Thủy Lợi Bắc Bộ
- Sách - Giáo trình - Tài liệu tham khảo
.
Xem chi tiết:
Tài liệu quan tâm:
Yêu cầu mua:
Mua tài liệu:
Mua cả bộ:
Tải tài liệu số:
Lượt bình chọn:
2
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
 

Trailer