Chuyên đề
Hướng dẫn Thiết kế lắp đặt mạng điện xí nghiệp - công nghiệp
Thông tin biên mục
Tiêu đề: Hướng dẫn Thiết kế lắp đặt mạng điện xí nghiệp - công nghiệp
Tác giả: Trần Thế San; Nguyễn Trọng Thắng
Chủ đề: Điện; Điện dân dụng
Mô tả: Bản vẽ và hiện trường; Trạm biến điện; Hệ thống thanh góp mạch cung cấp; Bảng điện; Ống dẫn thanh góp đi trượt; Sử dụng các bảng dây và xác định kích cỡ dây dẫn; Các hệ thống tín hiệu...
Nhà xuất bản: Đà Nẵng
Mô tả vật lý: 263tr.
Ngôn ngữ: vie
Nơi chứa: TV Trường Bảo Lộc
.
Giá: Miễn phí   Bình chọn:
Ngày tạo: 17/05/2013 Điểm bình chọn:
3.0
Chuyên đề: - GT NB CĐ CN & KT Bảo Lộc
- Điện dân dụng & công nghiệp
.
Xem chi tiết:
Tài liệu quan tâm:
Yêu cầu mua:
Mua tài liệu:
Mua cả bộ:
Tải tài liệu số:
Lượt bình chọn:
11
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter