Chuyên đề
Điều hòa ngân sách giữa trung ương và địa phương
Thông tin biên mục
Tiêu đề: Điều hòa ngân sách giữa trung ương và địa phương
Tác giả: Bùi Đường Nghiêu
Chủ đề: Điều hòa ngân sách
Mô tả: Cuốn sách nói về cải tạo kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội và thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển
Nhà xuất bản: Chính trị Quốc Gia
Ngày tháng: 2006
Loại hình, kiểu: Giấy
Mô tả vật lý: 247tr
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Trường TH nghiệp vụ QLLT-TP
.
Giá: 30,000 VNĐ   Bình chọn:
Ngày tạo: 17/05/2013 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: - Kinh tế
- GT NB TH NV QL LT-TP Hải Phòng
.
Xem chi tiết:
Tài liệu quan tâm:
Yêu cầu mua:
Mua tài liệu:
Mua cả bộ:
Tải tài liệu số:
Lượt bình chọn:
0
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
 

Trailer