Chuyên đề
Giáo trình chế biến thủy hải sản
Thông tin biên mục
Tiêu đề: Giáo trình chế biến thủy hải sản
Tác giả: Phan Thị Thanh Quế
Chủ đề: Thủy sản
Chế biến
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Ngày tháng: 2005
Mô tả vật lý: 108tr
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Trường Cao đẳng Lương Thực Thực phẩm
.
Giá: Miễn phí   Bình chọn:
Ngày tạo: 21/02/2013 Điểm bình chọn:
5.0
Chuyên đề: - Khoa học công nghệ
- Công nghệ thực phẩm
- Công nghệ chế biến
- GT NB CĐ LT-TP Đà Nẵng
.
Xem chi tiết:
Tài liệu quan tâm:
Yêu cầu mua:
Mua tài liệu:
Mua cả bộ:
Tải tài liệu số:
Lượt bình chọn:
4
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter