Chuyên đề
Hướng dẫn Thiết kế lắp đặt mạng điện khu dân cư
Thông tin biên mục
Tiêu đề: Hướng dẫn Thiết kế lắp đặt mạng điện khu dân cư
Tác giả: Trần Thế San - Nguyễn Trọng Thắng
Chủ đề: điện, điện dân dụng, điện công nghiệp
Mô tả: Các sơ đồ năng lượng điện;Các linh kiện mạch điện; Dụng cụ điện; Các cơ sở về an toàn và nối mát; Các hệ thống điện; Các hộp, nắp và định vị; Lắp đặt hộp điện và dây dẫn; Mắc dây cho linh kiện điện....
Nhà xuất bản: Đà Nẵng
Mô tả vật lý: 320tr.
Ngôn ngữ: vie
Nơi chứa: TV Trường CĐ Bảo Lộc
.
Giá: Miễn phí   Bình chọn:
Ngày tạo: 16/05/2013 Điểm bình chọn:
2.0
Chuyên đề: - GT NB CĐ CN & KT Bảo Lộc
- Điện dân dụng & công nghiệp
.
Xem chi tiết:
Tài liệu quan tâm:
Yêu cầu mua:
Mua tài liệu:
Mua cả bộ:
Tải tài liệu số:
Lượt bình chọn:
2
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter