Chuyên đề
Giáo trình Kinh tế quốc tế
Thông tin biên mục
Tiêu đề: Giáo trình Kinh tế quốc tế
Tác giả: Đõ Đức Bình
Chủ đề: Giáo trình
Kinh tế
Mô tả: Trình bày tổng quan về nền kinh tế thế giới và giới thiệu môn kinh tế quốc tế; thương mại quốc tế và chính sách; Đầu tư quốc tế và di chuyển lao động quốc tế;...
Nhà xuất bản: Đại học Kinh tế Quốc dân
Tác giả phụ: Nguyễn Thường Lạng
Ngày tháng: 2008
Loại hình, kiểu: Sách lẻ
Mô tả vật lý: 334Tr
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Thư viện: Trường Cao Đẳng Nông Nghiệp và PTNT Bắc Bộ
.
Giá: Miễn phí   Bình chọn:
Ngày tạo: 13/05/2013 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: - Kinh tế
- Kinh tế lao động
.
Xem chi tiết:
Tài liệu quan tâm:
Yêu cầu mua:
Mua tài liệu:
Mua cả bộ:
Tải tài liệu số:
Lượt bình chọn:
0
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter