Chuyên đề
Quản trị chiến lược
Thông tin biên mục
Tiêu đề: Quản trị chiến lược
Tác giả: Nguyễn, Khoa Khôi
Chủ đề: Chiến lược
Quản trị
Mô tả: Tổng quan về chiến lược và quản trị chiến lược. Sự hình thành chiến lược kinh doanh, chiến lược chủ yếu của các doanh nghiệp, thiết lập, triển khai và kĩ thuật phân tích chiến lược
Nhà xuất bản: Thống Kê
Tác giả phụ: Đồng, Thị Thanh Phương
Ngày tháng: 2008
Mô tả vật lý: 160tr
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Thư viện Trường CĐ LT-TP
.
Giá: Miễn phí   Bình chọn:
Ngày tạo: 25/02/2013 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: - Kinh tế
- Quản trị kinh doanh
- GT NB CĐ LT-TP Đà Nẵng
.
Xem chi tiết:
Tài liệu quan tâm:
Yêu cầu mua:
Mua tài liệu:
Mua cả bộ:
Tải tài liệu số:
Lượt bình chọn:
0
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
 

Trailer
 
 
App_Themes/Images/usertemp.gif

Nguyễn Thị Kim Lệ      
03/04/2013 15:22:26

sách có nội dung rất hay
'sách có nội dung rất hay'

 
App_Themes/Images/usertemp.gif

phạm van anh      
03/04/2013 16:14:16

sach rat hay
'can nhieu sach hon'

 
App_Themes/Images/usertemp.gif

Ngô Quốc An      
29/07/2013 09:06:38

sách hay
'cần nhiều sách hơn'