Chuyên đề
Quản trị kênh phân phối
Thông tin biên mục
Tiêu đề: Quản trị kênh phân phối
Tác giả: Trần, Thị Ngọc Trang
Chủ đề: Kênh phân phối
Mô tả: Khái quát về kênh phân phối. Môi trường, cấu trúc, chiến lược, thiết kế, quản trị kênh phân phối. Hoạt động thông tin đối với kênh phân phối, hoạt động hậu cần trong phân phố
Nhà xuất bản: Thống Kê
Tác giả phụ: Trần, Văn Thi
Ngày tháng: 2008
Mô tả vật lý: 176tr
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Thư viện Trường CĐ LT-TP
.
Giá: Miễn phí   Bình chọn:
Ngày tạo: 25/02/2013 Điểm bình chọn:
3.0
Chuyên đề: - Kinh tế
- Quản trị kinh doanh
- GT NB CĐ LT-TP Đà Nẵng
.
Xem chi tiết:
Tài liệu quan tâm:
Yêu cầu mua:
Mua tài liệu:
Mua cả bộ:
Tải tài liệu số:
Lượt bình chọn:
1
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
 
 
 
App_Themes/Images/usertemp.gif

phạm van anh      
03/04/2013 15:53:57

sách hay
'quyển này yêu câu nhiều người đọc'