Chuyên đề
Giáo trình phân tích hoạt động kinh doanh
Thông tin biên mục
Tiêu đề: Giáo trình phân tích hoạt động kinh doanh
Tác giả: Nguyễn Ngọc Quang
Chủ đề: Kinh tế
Kinh doanh
Tài chính
Phân tích hoạt động kinh tế
Mô tả: Tổng quan về phân tích hoạt động kinh doanh trong các doanh nghiệp, phân tích môi trường và chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp, phan tích các yếu tố sản xuất của doanh nghiệp, chi phí kinh doanh và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp
Nhà xuất bản: Giáo Dục Việt Nam
Ngày tháng: 2011
Loại hình, kiểu: Giáo trình
Mô tả vật lý: 248tr
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Trường Cao đẳng Lương thực thực phẩm
.
Giá: Miễn phí   Bình chọn:
Ngày tạo: 21/02/2013 Điểm bình chọn:
5.0
Chuyên đề: - Kinh tế
- Phân tích kinh tế
- GT NB CĐ LT-TP Đà Nẵng
.
Xem chi tiết:
Tài liệu quan tâm:
Yêu cầu mua:
Mua tài liệu:
Mua cả bộ:
Tải tài liệu số:
Lượt bình chọn:
3
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter