Chuyên đề
Hướng dẫn thực hành kinh tế học vi mô
Thông tin biên mục
Tiêu đề: Hướng dẫn thực hành kinh tế học vi mô
Tác giả: PGS.TS. Vũ Kim Dũng, PGS.TS. Phạm Văn Minh (đồng chủ biên)
Chủ đề: Kinh tế học vi mô
Mô tả: Hướng dẫn thực hành kinh tế học vi mô
Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
Tác giả phụ: PGS.TS. Cao Thúy Xiêm, TS. Đinh Thiện Đức, TS. Nguyễn Thị Thu, ThS. Hồ Đình Bảo, ThS. Hoàng Thúy Nga, Ths. Hoàng Hải Yến
Ngày tháng: 2010
Loại hình, kiểu: Sách đơn
Mô tả vật lý: 188 Tr.
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Thư viện Trường Cao Đẳng Công Nghệ và Kinh Tế Hà Nội
Quyền: Công ty cổ phần sách Đại học - Dạy nghề - NXB Giáo dục Việt Nam
.
Giá: Miễn phí   Bình chọn:
Ngày tạo: 13/05/2013 Điểm bình chọn:
5.0
Chuyên đề: - Kinh tế
- Kinh tế lao động
- GT NB CĐ CN & Kinh Tế Hà Nội
.
Xem chi tiết:
Tài liệu quan tâm:
Yêu cầu mua:
Mua tài liệu:
Mua cả bộ:
Tải tài liệu số:
Lượt bình chọn:
2
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
 

Trailer